Injabulo kwabaseLimpopo kufika isikhathi samacimbi 

Lubhalwe nguNkhensani Mthombeni

Izakhamuzi zase-Limpopo ikakhulukazi lezo ezisesifundeni i-Mopani  nase-Lephalale zijabule kakhulu kule sizini njengoba sezikwazi ukuthola amacimbi aziwa ngama-mopani worms . 

Kusukela ngoZibandlela izakhamuzi bezilokhu zithola lamacimbi njengoba ethathwa njengezibiliboco kubantu abaningi bendawo.

Ngeso labanye abantu amacimbi awabukeki eyinto akhangisayo, kodwa kuyaziwa ukuthi agcwele umsoco.

Amacimbi ajwayele ukuphuma ngemuva nje kwemvula phakathi kukaZibandlela noMasingana kanjalo nangoMbasa minyaka yonke.

U-Amos Sambo wasesigodini sase-Shikhumba e-Giyani oseneminyaka eyisishiyagalombili ebamba amacimbi uthi le sizini uthole umkhiqizo omningi kakhulu.

Lokhu uthi kungenxa yemvula enamandla ebekhona ngasekupheleni konyaka odlule.

“Amacimbi atholakala ezihlahleni ze-mopani futhi ngezinye izikhathi ezihlahleni za-marula,” etshela i-Scrolla.Africa.

Wengeze ngokuthi ngemuva kokuba amaqabunga ezihlahla ekhula futhi abe luhlaza ngenxa yemvula, kuvela amacimbi njengoba ethanda ukudla amaqabunga.

Iseluleko sakhe kulabo abafuna ukuwathola ukuthi bahambe ekuseni kakhulu, ngoba uma sekuphuma ilanga amacimbi ayacasha futhi kunzima ukuwathola. Uphinde wanxusa abantu ukuthi basebenzise amagilavu ​​ukuvikela izandla zabo ekulimaleni.

Kulo nyaka uSambo uphinde wabamba ingxenye yakhe yokudla okunomsoco. Uthi uyakuthanda ukudla lamacimbi ngoba inyama yamahhala evela ezulwini futhi igcina isisu sakhe siqinile.

Abantu abaningi bayazingela ukuze benze imali eyengeziwe. Amanani ephakethe elilodwa, ngokuvamile eliwuhhafu wenkomishi ngomthamo  aqala ku-R30 kuya ku-R80. Izikhwama ezidayiswa ngobuningi zingabiza kufika ku-R2,000.

Abadayisi abaningi badayisela abahlali base-Gauteng ababuyela emakhaya ngamaholidi.

Abantu abaningi baya ngisho nokuya e-Botswana ukuyobamba futhi bathenge amacimbi, njengoba bethola umkhiqizo wezwe elingumakhelwane umnandi futhi umkhulu.

Okwenziwayo uma ufisa ukuwadla: kuqala kubanjwe amacimbi, kulandele ngokukhanywa kwamathumbu kulandele ukuwageza ngamanzi, afakwe usawoti bese omiswa elangeni ukuze agcinwe ngemuva kwalokho asuke esekulungele ukudliwa.

Osesithombeni esingenhla: U-Amos Sambo ephethe ibhakede eligcwele ama-mopani worms

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe 

Izihloko zakamuva