Injabulo kumayengandoda umsebenzi wawo usuzoba semthethweni 

Lubhalwe nguKarabo Rammutla

Kodwa injabulo yabo iphenduke ukujabha.

IPhini likaNgqongqoshe wezoBulungiswa uJohn Jeffrey umemezele ukuthi njengoba sekusondele ukuthi kube semthethweni ukudayisa ngomzimba, imithetho ekhona okuhlanganisa ukuhlala kwabantu basemazweni angaphandle, kanye nemithetho kaMasipala kusazodingeka ihlonishwe.

Lezi zindaba zishiye imibuzo eminingi ikakhulukazi kwabesifazane abadayisa ngomzimba basemazweni angaphandle iningi labo abangenawo amaphepha asemthethweni okuba kuleli.

Iningi labesifazane abadayisa ngomzimba basengozini ngoba kwesinye isikhathi bahlaselwa amakhasimende noma abaphathi babo, kodwa bengakwazi ukubika lolu daba emaphoyiseni njengoba ukuhweba kwabo kungekho emthethweni.

Izinhlangano ezizimele bezikhankasela ukuthi umsebenzi wocansi ube semthethweni.

E-Plastic View emijondolo yase-Tshwane ithimba labathengisa ngomzimba lithe izinhlangano ezizimele ezivame ukubasiza ziphakamisa amathemba abo ngento engekho.

Bathe ngesikhathi besajabulela imithetho imisha  bavele bajabha uma sebetshelwa ukuthi  basazodinga amaphepha okwenza lokhu. 

“Kwesinye isikhathi amakhasimende ayenqaba ukusikhokhela athi asihambe siye esiteshini samaphoyisa siyobika,” kusho owesifazane odayisa ngomzimba ophinde wathi ukuthola amaphepha kunzima. 

“Iningi kakhulu imali okumele ikhokhelwe izikhulu zezwe lethu. Kwesinye isikhathi izicelo zethu ziyanqatshwa futhi akukho esingakwenza ngaphandle kokuthi size kuleli ngokungemthetho.”

UJeffrey uthe imithetho ekhona efana nemithetho kaMasipala yokuzulazula kuzoba umthwalo woMasipala.

“Ngakho imithetho ekhona izosebenza ngempumelelo. Uma sekufika odabeni lwabantu basemazweni angaphandle abadayisa ngomzimba ngeke bakwazi ukusebenza ngaphandle uma benemvume yokusebenza noma benamaphepha ahambisana namalungelo abo,” kusho uJeffrey.

Isithombe esingenhla ngesabesifazane abadayisa ngomzimba ababhekene nezingqinamba ngisho noma umsebenzi wabo usuzovunywa ngokusemthethweni

Umthombo wesithombe: Karabo Rammutla

Izihloko zakamuva