Injabulo kosehola impesheni ebhalisela ukuvota okokuqala

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

Ugogo waseQonce, uNozange Keli (65) ubejabule ngeSonto ngesikhathi ebhalisela ukuvota.

Selokhu afuna ukubhalisela ukuvota eminyakeni engu-30 kodwa ubengenawo umazisi njengoba abazali bakhe ababengabasebenzi basemapulazini bashona bengenabo omazisi.

Konke lokho kushintshe ngoLwezi nyakenye ngesikhathi ethola umazisi wakhe.

Futhi ngesikhathi umama wezingane eziyisithupha ezindala nabazukulu abayisishiyagalombili ebhalisa esiteshini sokuvota eMatsa Senior School esigodini sase-Ethembeni ngaseQonce, injabulo yakhe ibibonakala emehlweni.

UNozange wayeka isikole esafunda uGrade 5 esikoleni esasisepulazini eQumrha. Wasebenza emapulazini kodwa ekugcineni waba isisebenzi sasendlini e-East London.

Uze wakwazi ukufaka isicelo sikamazisi ngoLwezi nyakenye, kwalandela isibonelelo sempesheni yabadala asithola okokuqala ngqa ngoMasingana onyakeni ka-2024.

“Ngangingenaso isitifiketi sokuzalwa, ngingenaso isitifiketi sokubhabhadiswa ngingenayo into eqinisekisa ukuthi ngingubani nokuthi bangobani abazali bami futhi ngazalelwaphi.

“Kusukela ngo-1994 bengithandazela ukuthi ngingaze ngishone ngingakawutholi umazisi futhi ngikwazi nokuvota,” kusho uNozange.

Isithombe esingenhla: Ibhokisi lokuvota le-IEC.

Umthombo wesithombe: X

Izihloko zakamuva