Injabulo kobefuna ukuzibulala ebuyiselwa emsebenzini

Lungani Zungu

Ngesikhathi uSipho Sithebe exoshwa nabanye abasebenzi abangu-118 uMasipala wesifunda Ugu ngo-2019 wayefuna ukuzibulala kodwa wahluleka ukuqunga isibindi.

Namuhla uyabonga ukuthi akazange azibulale ngoba yena nozakwabo sebeqashwe kabusha ngemuva kokuqulwa kwecala osekudonse iminyaka emithathu.

“Ngilahlekelwe yikho konke. Ngangifuna ukuzibulala. Kodwa nganquma ukungabi igwala ngalwa. Namuhla ngiyindoda ejabule,” kusho uSithebe.

USithebe ubengomunye wabasebenzi abangu-119 abaxoshwa ngemuva kokwenza isiteleka esingekho emthethweni belwela ukuthi benyuselwe imiholo umasipala owawuholwa i-ANC ngo-2019.

Ugu luphethe ingxenye eseningizimu yeKwaZulu-Natal kanti inesihlalo e-Port Shepstone, eningizimu yeKwaZulu-Natal.

USithebe ohlala ePort Shepstone wayeqashelwe ukwenza umsebenzi ojwayelekile.

“Ngiyajabula ukuthi sengizobuyela emsebenzini. Ngizobuyisa isithunzi sami emphakathini njengoba sengizobuyela emsebenzi.”

Yize ekubona kubuhlungu ukuphelelwa umsebenzi, uthe okuhle ukuthi ukwazile ukuyeka utshwala ngemuva kokuxoshwa.

“Ngavele nganquma ukuyeka ukuphuza utshwala ngesikhathi ngixoshwa ngoba ngangingafuni ukuhlupha abanye abantu ngokubacela imali yokuthenga utshwala.”

Umasipala kanye nabasebenzi bafinyelele esivumelwaneni sokuxazulula le nkinga kulandela umyalelo weNkantolo yezabaSebenzi eThekwini ngomhlaka-19 kuMfumfu.

Bonke abasebenzi ababexoshiwe bazobuyiselwa emsebenzini mhla zizinye kuLwezi.

Ngaphezu kwalokho, bonke laba basebenzi bazothola umholo wezinyanga ezingu-12 njengesinxephezelo semali elahlekile ngemuva kokuxoshwa emsebenzini.

Inyunyana yabasebenzi bakamasipala i-South African Municipal Workers Union (SAMWU) KwaZulu-Natal ikwamukele ukubuyiselwa kwabasebenzi emsebenzini.

“Siyabuqonda ubuhlungu nokuhlupheka abasebenzi abaye babhekana nakho ngenxa yokuxoshwa kwabo; umthelela ubuye wabhebhethekiswa nawubhubhane lwe-Covid-19 oluthinte kakhulu abantu bakuleli,” kusho isitatimende senyunyana.

Lokhu sekungokwesibili le nyunyana inqoba emasontweni ambalwa ngemuva kokuthi abasebenzi abangu-223 abaxoshwa umasipala wase-Newcastle, ngaleso sikhathi owawungaphansi kobuholi be-ANC ngo-2019 baqashwe kabusha.

Izihloko zakamuva