Injabulo izaguga zithola ukudla kwamahhala eposini

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Injabulo ibibhalwe emehlweni kubantu abadala base-Lusikisiki nase-Flagstaff e-Eastern Cape ngesikhathi iqulu labantu liqala ukuziphakela ukudla eposini.

Lokhu kwenziwe nguMnu Nwabisa Wopula ongomunye wabasunguli benkampani eyenza imicimbi i-Bags on Call (BoC), kanti ukwenze ngesikhathi abantu asebekhulile belinde ukuyolanda imali yabo yempesheni ngaphandle eposini. 

UWopula utshele i-Scrolla.Africa ukuthi umqondo wokuphekela abantu abadala nabakhubazekile wamfikela ngemuva kokubona ukuthi abantu bachitha isikhathi esiningi belindile ngaphandle eposini. Abanye abantu bafika ngehora lesihlanu ekuseni ukuze bathole indawo kolayini.

“Sizwile ngezindaba zokuquleka kwabantu asebekhulile ngenxa yokuthi basuke belambile bengenayo imali yokuthenga ukudla, lokhu kubuhlungu ngoba bama isikhathi eside bengafakile lutho esiswini,” kusho uWopula.

Leli qembu lihlenzeka ngokudla kubantu abangaphezu kuka-800 futhi ukusiza ukulwa namakhaza asekuseni, i-BoC iphinde ibanikeze ikhofi.

“Ngesikhathi siqala ukubapha ukudla baqale bacabanga ukuthi sizobacela ukuthi bakhokhe. Abazange bakholwe ngesikhathi sibatshela ukuthi kumahhala. Ngeke sibasole ngokucophelela.”

UWopula uzwakalise ukubonga kosomabhizinisi kanye nabantu abeseka umsebenzi wabo.

Ngaphambi kokuphakela ukudla, ithimba lihlanza iposi lase-Lusikisiki ukuze lisebenzele endaweni ehlanzekile.

UMnu Ziqubule Mngxongwana (70) ohola impesheni uqale wasola ukuthi bazokudayisa ngesikhathi ebona i-BoC ifika nokudla.

“Angizange ngisondele kubo ngoba abantu abenzi lutho mahhala. Bengicabanga ukuthi bazocela imali. Ngamangala ngesikhathi besitshela ukuthi kumahhala.”

UNombuyiselo Zintonga (68) uthe ukudla kumnandi kakhulu. 

Isithombe esingenhla: I-Bags on Call eqale ukulungiselela abantu abadala nabakhubazekile ukudla ngezinsuku zempesheni njengoba besuke belinde imali yabo

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva