Injabulo eLimpopo kuqala isizini yamarula 

Lubhalwe nguNkhensani Mthombeni

Ukuphuza ubhiya wesintu wamarula bekuyinto ebiyenziwa emcimbini we “Luma Vukanyi” obuse-Vatsonga Museum e-Phalaborwa ngoMgqibelo.

Inhloso enkulu bekuwukugubha isithelo sokuqala sesihlahla sasendle sase-Afrika kanye namasiko namagugu eLimpopo ngokuhambisana nesiko.

UNgqongqoshe wamaSiko eLimpopo, uNakedi Kekana uthe kuyabajabulisa ukuthi isifundazwe sigcina amasiko nemikhuba yabantu base-Afrika.

“Sizoheha abavakashi abathanda ukuvakasha ezindaweni ezinamasiko,” kusho uKekana, “futhi lokhu kuhle ekukhuliseni umnotho.”

Imigubho iqale ngoLwesihlanu ebusuku izinyanga zenze imicikilisho yenhlanzeko zibonga namadlozi ngesizini yamarula.

USolwazi Sylvester Hlati ongumelaphi wendabuko ucele amakhosi ukuthi afundise izakhamizi ngokubaluleka kokunakekela izihlahla zokwelapha.

“Abantu abaningi ezigodini bagawula izihlahla ezivikelekile ukuze babase, futhi njengoba besuke begawula basuke begawula namasiko.”

“Isihlahla samarula akumele basigawule ngoba lesi isihlahla abantu abasisebenzisayo ukwenza amasiko nemihlatshelo yabo, futhi sisebenza njenge-altare.”

UHlati uzincokolele ngokuthi kule sizini kuzokhulelwa izingane eziningi. “Ubhiya wamarula uhlanza isibeletho,” esho. Isithelo samarula sinezinto eziningi ongasisebenzisa kuzo okuhlanganisa ukuphekwa kwajamu, ukwenza i-atchar kanye nokwelapha.

Ezokuzijabulisa bezihlinzekwe ngabaculi abafana noCool B, iDaniel Brothers namaqembu omdanso wesintu.

Njengenjwayelo uhulumeni waseLimpopo uzophatha umcimbi womculo we-Marula Festival kuMbasa okungeminye yemicimbi yomculo emikhulu kuleli. Kulindeleke ukuthi kunandise abaculi bakuleli.

Isithombe esingenhla: Abajabulayo bejabulela ukuzophuzela amarula.

Umthombo wesithombe: Ihhovisi likaNdunankulu waseLimpopo

Izihloko zakamuva