Injabulo benyuselwa umholo oNobhala bamakhosi

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

ONobhala bamakhosi KwaZulu-Natal bazonyuselwa umholo besuka ku-R1 000 baye ku-R6 000 ngenyanga.

Lezi zindaba zimenyezelwe nguNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu, uNkk Bongi maSithole Moloi, ngesikhathi enomhlangano nabaholi bomdabu eMlazi.

Lokhu kwenyuka kuza njengokukhululeka koNobhala osekuphele iminyaka bedonsa kanzima.

Isikhalazo soNobhala bemikhandlu yamakhosi besiwumthwalo onzima osudonse iminyaka emkhandlwini njengoba iningi labo bese likhipha imali emaphaketheni ukuze banezele emholweni ka-R1 000.

“Iholo lika-R1 000 alenzi lutho njengoba yonke into ibiza kakhulu kulezi zinsuku,” kusho iNkosi Ngqayizivele Sithole, ophinde abe iPhini likaSihlalo weNdlu yabaHoli boMdabu KwaZulu-Natal.

“ONobhala bebedonsa kanzima ekubeni benza umsebenzi oyinkinga kakhulu ukuze imikhandlu yethu yomdabu isebenze ngendlela. Siyasijabulela kakhulu isinqumo sikaNgqongqoshe sokukhuphula amaholo abo.”

Amaholo amasha azokhokhwa kusukela ekupheleni kukaMbasa kulo nyaka, futhi kunezinye izindaba ezimnandi kakhulu.

Imali ewu-R650 million ekweletwa izinduna noNdlunkulu  izokhokhwa ekupheleni kwale nyanga, njengoba kwakuthenjisiwe esivumelwaneni esasayinwa ngo-2014.

Imali ebikhokhelwa izinduna ekuqaleni ibingu-R2.4 billion, kodwa isibuyekeziwe yafinyelela ku-R600 million.

Lolu daba ludale isiphithiphithi eminyakeni edlule njengoba uMnyango wezeziMali kuzwelonke uhluleka ukwaba le mali. Lokhu sekudale ukuthi izinduna zethuse uhulumeni ngokuthi alukho ukhetho oluzobakhona ezindaweni zazo kuze kulungisiswe indaba yemiholo yazo.

USithole wengeze wathi bayajabula ngokuthi izinduna eziningi zizothola umholo wazo. Uhlu lwalabo abazohola luhlanganisa nalabo asebadlula emhlabeni.

Esithombeni esingenhla: UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal, uBongi maSithole Moloi ememezela ukwenyuswa kwamaholo oNobhala bemikhandlu yamakhosi.

Umthombo wesithombe: Cogta8

Izihloko zakamuva