Injabulo benikelelwa ngezindlu 

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

Ngemuva kokulinda iminyaka engu-15 izaguga ezingu-270 zaseNelson Mandela Bay zibe ngabanikazi bemizi okokuqala ngqa ngoLwesine.

Ngesikhathi eyohlola inqubekela phambili yohlelo kuMasipala waseNelson Mandela Bay uNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu uMamoloko Kubayi kanye nesekela lakhe uPam Tshwete banikele ngezindlu ezingu-50 e-Kariega’s Polar Park elokishi laKwaLanga kanye nezingu-220 elokishi lase-New Brighton e-Gqeberha.

Izaguga ugogo uNomathamsanqa (65) nomyeni wakhe uSipho Qoyi (77) babe ngabokuqala ukuthola okhiye bomuzi wabo osanda kwakhiwa e-Polar Park, KwaLanga.

“Sekuphele iminyaka eminingi sihamba sihlala nezihlobo. Siyajabula ukuthi ekugcineni sesinomuzi wethu, futhi ngeke ngikwazi ukuchaza indlela esijabule ngayo,” kusho uQoyi.

Owesibili othole okhiye bendlu yakhe uTembisa Matyhu (37) onakekela unina (71) onesifo se-dementia.

“Njengoba umama ekule minyaka akakaze abe nendlu. Lokhu kungiphatha kabi ngoba umama akekho esimeni esikahle ngokwengqondo ukuthi angafakaza ngalolu suku.

“Sekuphele iminyaka engu-15 sihlala emjondolo onethayo uma imvula ina, kodwa namuhla isimo sishintshile saba ngcono,” kusho uTembisa echiphiza izinyembezi zenjabulo.

Bakhelwe izindlu ngemuva kokuthi uNgqongqoshe adumale ngesikhathi ivakashele lo masipala omkhulu ngoNhlaba nyakenye.

Umasipala waseNelson Mandela Bay ukwazile ukwakha izindlu ezingu-28 kuphela ngonyaka wezimali ka-2021/22 nokuyinto eholele ekutheni u-R150 million ubuyiselwe kuMgcinimafa kaZwelonke.

“Ngiyethemba nizokhumbula ukuthi  ukuvakasha kwami ​​eNelson Mandela Bay nyakenye kwaphoxa kakhulu. Ngabona ukuthi umasipala kumele wakhe izindlu ezingu-80 000. Ngathi ngeke sikwazi ukusebenza ngale ndlela,” kusho uKubayi.

“Okwesibili ngaqoka i-war room ukuze isize ukusheshisa ukwakhiwa kwezindlu, futhi kufanele ngisho ukuthi ngijabule kakhulu ngenqubekelaphambili engiyibone namuhla.”

Phambilini uMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu uke wasabisa ngokuthi uzoyigodla imali ebekelwe ukuthuthukisa imijondolo ngenxa yezindleko.

Oyilungu lekomiti lemeya elibhekelele  ezokuHlaliswa kwaBantu kumasipala waseNelson Mandela Bay uThukela Zumani uthe umasipala uzobe usuwakhe izindlu ezingu-867 ekupheleni konyaka wezimali ka-2022/23 ngoNtulikazi.

Esithombeni esingenhla: Indlu  enikezwa isakhamuzi 

Umthombo wesithombe: Anita Dangazele

Izihloko zakamuva