INingizimu Afrika namanye amazwe ayishumi bazokhishwa ohlwini obelubavimbela ukuvakasha e-UK

Kamogelo Muvhenzhe

Uhulumeni wase-UK usememezele ukuthi uzokhipha amazwe ayi-11 aseNingizimu ne-Afrika ohlwini lwamazwe abengavumelekile ukungena kuleli yazwe, kusukela ngehora lesine ekuseni ngoLwesithathu.

Amazwe afakwe ohlwini emasontweni amathathu edlule njengesexwayiso ngemuva kokutholakala kwegciwane elisha elihlukile i-Omicron ososayensi bakuleli.

Amazwe abekade esohlwini iNingizimu Afrika, i-Botswana, i-Angola, i-Zimbabwe, i-Eswatini, i-Lesotho, i-Malawi, i-Mozambique, i-Namibia, i-Nigeria kanye ne-Zambia.

Lesi sinyathelo saletha intukuthelo emazweni ase-Afrika, kanti iNhlangano yeZizwe ichaze ukuvinjelwa njengobandlululo.

Ngemuva kwesinqumo abasimemezela sokuvimba amazwe ase-Afrika ukuba angangeni ezweni labo, uMengameli uCyril Ramaphosa wathi akukho obese kushiwo ngososayensi mayelana nokuvakasha kwamanye amazwe. Uphinde wathi iNingizimu Afrika iyizisulu zokucwaswa okungafanelekile.

USajid Javid, unobhala wezempilo e-UK, uthe igciwane le-Omicron selisabalele kakhulu kanti nemithetho angeke isasiza ngalutho.

I-BBC icaphune uJavid etshela iphalamende ukuthi “manje njengoba umphakathi usulitholile leli gciwane le-Omicron e-UK futhi i-Omicron isisabalele emhlabeni wonke, umthetho wokuvimbela amanye amazwe ukuthi angene ezweni labo angeke ubasebenzele ekunciphiseni leli gciwane le-Omicron ukugwema ukuthi lingangeni ezweni labo.”

Labo abafika e-UK bevela emazweni asohlwini angavumelekile ukungena njengamanje bahlawula imali eyizi-50,500 zamarandi umuntu ngamunye kanti izithandani ngazinye zikhokhiswa imali eyizi-67,200 zamarandi ukuze zihlaliswe zodwa izinsuku eziyishumi ehhotela elibhukhwe kusenesikhathi, futhi eligunyazwe uhulumeni. 

Izihloko zakamuva