INingizimu Afrika iguqula amahlazo ezinsizakusebenza ezilethwa ezikolweni zamaBrithani

Amahlazo ezinsizakusebenza ezilethwa ezikolweni awasesiwo ikhethelo leNingizimu Afrika kuphela.

Kungenzeka yini kube izinto ezintsha ezithunyelwa kwamanye amazwe?

EBrithani, lapho lezi zinsizakusebenza ezilethwa ezikolweni ezingamahlazo ezidlondlobala khona, umfanekiso wakhona ufana nowaseNingizimu Afrika:

Izithako eziyisisekelo yilezi:

1. Ithenda ephuthumayo yemithetho ye-Covid

2. Amakontilaka amakhulu ( i-UK esichithe imali engama R345 yezigidi gidi kulezi zinsiza kusebenza ezilethwa ezikolweni kulesi sikhathi sobhubhane)

3. Izinkampani ezivela lapho okungaziwa khona zixhumene nabakhethiweyo

4. Impahla enamaphutha

Izintshisekelo zomphakathi zecala zimayelana namakontilaka amakhulu amathathu kubandakanya neAyanda Capital, okuyisikhwama sokutshala imali somndeni omncane owaziwayo esingenalwazi oluphelele kulezi zinsiza kusebenza ezilethwa ezikolweni esiwine inkontilaka engathatha uR5,8 wezigidi gidi. Kulokhu, cishe imali engama-R3,5 yezigidi gidi kuthathwe izigidi ezingama-50 zamandla aphezulu e”FFP2″  zesifonyo zezokwelapha, lezi ezempilo zase-UK ezithi azisebenzi.

Iphephandaba lamaBrithani i-The Times libika ukuthi isivumelwano siye sathengiswa ngumeluleki weAyanda osondelene kakhulu nohulumeni. IAyanda iholwa nguTim Horlick, obekade engumtshali wemali, kanti lenkampani bekungeye Mauritius-registered holding company.

Umsunguli weHorlick nguNathan Engelbrecht, owathola iziqu zakhe zebhizinisi enyuvesi yaseKapa.

Izihloko zakamuva