Iningi lezingane ziphephile kwi-Covid

Noma zingahlala neziguli eziphethwe yi-Covid-19, izingane zivame ukuyinqoba i-Covid-19 ngaphandle kokuvakashela udokotela.

Ucwaningo olwenziwe e-United Kingdom oluyingxenye yesibili kweyezintathu zazo zonke iziguli ezilaliswe esibhedlela ngenxa ye-Covid-19, kutholakale ukuthi iphesenti elinye – iziguli ezingama-651 kuphela – okuyizingane ezingaphansi kweminyaka eyi-19.

I-Guardian ibike ukuthi ziyisithupha kuphela iziguli ezishonile kulezi ezibalwe ngenhla, futhi zonke lezi zingane beziphethwe izimo zempilo ezinzima.

Ucwaningo luthole ukuthi:

• Izingane ezimnyama eBrithani zibonakala zinamathuba amabili kuya kwamathathu ukudinga ukunakakelwa okubucayi

• Izingane ezinokukhuluphala okwedlulele bezisengozini enkulu

• Ekunakekelweni okubucayi, izingane ezingaphansi kweminyaka eyodwa ubudala bezisengozini ephindwe kathathu – kufaka phakathi izingane ezizalwe ngaphambi kwesikhathi, ezisuke zilaliswe esibhedlela

Izihloko zakamuva