Iningi inkohlakalo etholwe yiKhomishini kaZondo

Intatheli yeScrolla.Africa

Ikhomishini kaZondo ithole okushaqisayo ngesikhathi iphenya ngezinsolo zokugwamandwa kombuso ezithinta owayenguMengameli wezwe, uMnu uJacob Zuma, owayenguSihlalo webhodi lakwa-SAA, uDudu Myeni, kanye nezinye izikhulu.

IJaji uRaymond Zondo liveze umbiko wokuqala mayelana nophenyo lwakhe. 

“UMnu uZuma wabalekela ikhomishini ngaphandle kokubeka izizathu ezibambekayo. Lokhu ukwenze ngenhloso yokugwema ukuphendula  imibuzo evela kwikhomishini mayelana nezinto ezifana nalezi. Wayengafuni ukuphendula phambi kwesizwe ngoba wayazi ukuthi wayengeke abe nezimpendulo zemibuzo eminingi okwakumelwe abuzwe yona.”

“Ikhomishini yathola ubufakazi obuqavile mayelana nokusatshalaliswa kabusha kwezinsiza zokuphepha ukuze kuhlomule owayenguMengameli wezwe. Le nqubo yokusatshalaliswa kabusha kwezinsiza zombuso zisuswa endaweni yazo efanele nesemthethweni bekufana nokuthi baphuca iqatha emlonyeni umphakathi okumele ngabe bayawusebenzela.”

“Ubufakazi buveza ukuthi uZuma wayengenza noma yini  embi ukufeza izifiso zabakwaGupta.”

Okukhathaza kakhulu okutholwe yikhomishini yokulawulwa kombuso ukuthi izindleko akuzona nje kuphela izigidi  zamarandi ezathathwa kubakhokhi bentela.

“Kodwa kubalwa nemisebenzi elahlekile yabantu abebekade bephila ngayo.”

“Izinqumo eziningi ezithathwa ikhabhinethi kusuke kujwayele ukuthi kube yilezo ezifiswa nguMengameli.”

OwayenguSihlalo, webhodi kwa-SAA uDudu Myeni: “Waqhubeka, enza ubudedengu ehluleka ukwenza umsebenzi ngendlela waphinde wenza inkohlakalo ngamabomu, wahlakaza izinqubo zokuphathwa kwe-SAA.

“Wenza uchungechunge lwezinqumo olwaholela ekutheni  i-SAA ibhekane nesimo esingesihle.”

“UNksz uMyeni uqhubekile nokuba budedengu, wahluleka nokwenza umsebenzi wakhe ngendlela, wazibandakanya kwinkohlakalo ngamabomu, waphazamisa inqubo yokuphathwa kwe-SAA, waletha uvalo nokwesaba kubantu,  ekubeni i-SAA kufanele isebenze  ngendlela efanele nevulekile kubatshalizimali  baseNingizimu Afrika abaxhasa ukusebenza kwayo.”

Izihloko zakamuva