Inhlokomo kubuya abebeyosoka eLimpopo

Lubhalwe nguNkhensani Mthombeni

Amadolobhana namalokishi ase-Limpopo agcwale injabulo njengoba inqwaba yalabo abebeyosoka bebuya emakhaya bevela ohambweni lwawo lwenguquko.

Imndeni nabangani bagcwale emigwaqeni behalalisa futhi beshaya amahutha ezimoto njengoba bamukela abathandiweyo babo.

Bebengu-68,329 abebeyosoka okuwubufakazi bokubaluleka okungapheli kwalo mkhuba wendabuko wakudala.

UMnyango wezokuBusa ngokuBambisana, ukuHlaliswa kwaBantu, kanye neziNdaba zoMdabu (Cogta) ugunyaze izikole zabesilisa ezingu-328 nezikole zabesifazane ezingu-259, ukuqinisekisa inqubo yokusoka ephephile nelawulwayo. Lo mthetho wokugunyazwa kwaminyaka yonke uqale mhlaka-16 kuNhlangulana waze waphothulwa mhlaka-18 kuNtulikazi.

Umfana obeyosoka oneminyaka engu-14 ubudala wase-Nkowankowa ngaphandle kwaseT-zaneen, ubonwe i-Scrolla.Africa ebuyela ekhaya ephelezelwa abeluleki bakhe.

Embozwe ngebomvu elixutshwe namafutha, egqoke ibhulukwe elifushane elikhaki, ivesti elimhlophe, ehlotshiswe ngobuhlalu, umfana omncane ungene ekhaya. Ngesikhathi abeluleki bakhe becula izingoma zokumhlonipha, izinyembezi bezigobhoza ebusweni bakhe, umzimba wakhe uqhaqhazela, okucatshangwa ukuthi kungenxa yamakhaza.

Lo mkhuba wendabuko wokuqeqeshwa kwezinsizwa nezintokazi zesifundazwe udume ngokucindezela ngokomzimba, futhi akusibo bonke ababuyela ekhaya.

Okubuhlungu ukuthi abebeyosoka abathathu balahlekelwe izimpilo zabo ngalesi sikhathi sokusoka. UNgqongqoshe wakwa-Cogta, uBakopo Makamu uziqinisekisile lezi zindaba ezibuhlungu okubalwa kuzo ukushona kowesilisa (44) wase-Zimbabwe endaweni yase-Vhembe, owesifazane, nomfana (14) wakuMasipala wesiFunda i-Capricorn.

UMakamu ugcizelele ukubaluleka kokuthi abazali balandele imithetho elawula izikole zokusoka, ukunikeza ulwazi olubalulekile kanye nemithi edingekayo ukuze kugwenywe izigameko ezihlukumeza inhliziyo.

Ukuqinisekisa ukuphepha, izikole kumele zilandele imigomo eqinile.

Kulo nyaka, amaphoyisa kanye nabakwa-Cogta basebenze ndawonye ukuhlonza izikole zokusoka ezingekho emthethweni ezingu-44. Ezine kulezi zikole zavalwa, kwavulwa amacala angu-14 kwezinye zezikole ngokungalandeli imigomo.

Yize iminyaka evumelekile yokubamba iqhaza ingu-12, kubikwe ukuthi izingane ezineminyaka eyisikhombisa zibandakanyeka kule mikhuba.

Kuke kwavela ezinye izigameko lapho izingane ziyiswa kulezi zikole ngaphandle kwemvume yabazali bazo.

Nakuba abanye abazali ababemelene nalo mkhuba bazilanda izingane zabo, abanye babengabaza besaba ukuthi ukuzibuyisela ekhaya ngenkani kungase kube nemiphumela emibi enhlalakahleni yazo ngokwengqondo.

Esithombeni esingenhla: UNgqongqoshe wakwa-COGTA eLimpopo uBasikopo Makamu e-Mashamba Village ehlola ukubuya kwabebeyosoka abangu-1 500

Umthombo wesithombe: COGSTHA

Izihloko zakamuva