Inhlangano yezilwane ibungaza uxhaso lwezenhlalakahle yezilwane

Lubhalwe i-GroundUp

I-National Lotteries Commission (NLC) iphinde yethula uxhaso lwezenhlalakahle yezilwane esicelweni sayo sokufaka izicelo ngo-2023/24 ngemuva kokuhoxisa uxhaso lwango-2022/23.

Izinhlangano eziningi zezenhlalakahle zezilwane zijabule futhi zinqume ukufaka isicelo.

Lezi zinhlangano zithe i-NLC ayiliqondi iqhaza elibalulekile izinhlangano zabo ezilibambayo ekuvimbeleni ukubhebhetheka kwezifo emiphakathini empofu kanye nokulawulwa kwezilwane ezilahlekile.

Izinhlangano zezenhlalakahle zisigxekile isinqumo sokuhoxisa uxhaso nyakenye njengoba i-GroundUp yabika phambilini.

I-NLC ithe izoxhasa ngezimali izinsiza ezibalulekile zokwelashwa kwezilwane ezithengekayo noma zamahhala zezilwane ezisemiphakathini empofu kanye nemitholampilo engomahamba nendlwana, izinhlelo zemfundo nokuqwashisa, imikhankaso yokumela, ukuhlinzekwa kwezindawo zokukhosela kanye nabahloli bezenhlalakahle yezilwane.

Usihlalo we-Cape Animal Welfare Forum emele izinhlangano ezingaba ngu-60, uKaren de Klerk uthumele isiphakamiso ku-NLC ngoNdasa kulo nyaka ecela i-NLC ukuthi iphinde yethule uxhaso lwezimali lomkhakha wezenhlalakahle yezilwane esikhathini esilandelayo sokuxhasa ngezimali.

UDe Klerk utshele i-GroundUp ukuthi izinhlangano zezenhlalakahle zase zidonsa kanzima nokuthi ukuhoxiswa kwezimali kwe-NLC kwenza isimo saba sibi kakhulu.

“Akukho kuphela mayelana nokubuyisela imidlwane namakati ekhaya,” esho.

Ukuhoxiswa koxhaso kube nomthelela omkhulu emiholweni yabantu abasebenza emkhakheni wezenhlalakahle.

“Leyo ingxenye ebaluleke kakhulu kunoma iyiphi i-NGO ngoba awukwazi ukwenza lutho ngaphandle kochwepheshe,” kusho uDe Klerk.

Okhulumela i-Mdzananda Animal Clinic eKhayelitsha, uMarcelle du Plessis uthe bazofaka izicelo zokuholelwa kodokotela bezilwane, imiholo yabasizi bezenhlalakahle kanye nezinsizakusebenza ezintsha ezibalulekile.

Uthe inhlalakahle yezilwane akuyona into ehamba phambili kwi-NLC.

“Kuyaqondakala ukuthi ziningi izinkinga zabantu ezidinga uxhaso,” kusho uDu Plessis.

Uthe bagcina ukufaka izicelo zoxhaso ngo-2015 kanti bathola uxhaso ngemuva kweminyaka emibili befake isicelo.

“Ngakho sinqume ukuthi singafaki izicelo uma sekuvulwa umzuliswano olandelayo wokuxhasa ngemali. Kulesi simo somnotho esikuso ngabe safaka izicelo nyakenye kodwa saphoxeka ngokungafakwa kwenhlalakahle yezilwane,” kusho uDu Plessis.

Okhulumela i-NSPCA uKeshvi Nair usincomile isinqumo se-NLC sokufaka uxhaso kwezenhlalakahle yezilwane.

UNair uthe i-NSPCA ayiyitholi imali eqondile evela kuhulumeni nokuyinto eyenza ukuthi ukufakwa koxhaso lwezenhlalakahle yezilwane “kubaluleke kakhulu.”

“Izilwane ziyizidalwa ezizwelayo ezifanelwe uzwelo nokuvikelwa yithi. Ngokufaka inhlalakahle yezilwane emkhakheni wezimali i-NLC ihlonipha indima ebalulekile edlalwa izilwane ezimpilweni zethu kanye nomthwalo esinawo kwinhlalakahle yazo,” kusho uNair.

Ukhomishana we-NLC uJodi Scholtz utshele i-GroundUp ukuthi isinqumo sokufaka inhlalakahle yezilwane senziwe ngemuva kokucutshungulwa kahle kanye nokuhlolwa kabusha kwezidingo zomphakathi.

UScholtz uthe ukukhathazeka okuvezwe umkhakha wezenhlalakahle kube nomthelela esinqumweni sabo sokukufaka isicelo.

“I-NLC ihlose ukuba umxhasi osabelayo ngesikhathi ilinganisa izidingo zezizathu ezihlukahlukene ezifanele esinikezwe igunya lokuzisekela,” esho.

“Nakuba sizisola ngomthelela omubi ezinhlanganweni ezithintekile uxhaso lwemali engxenyeni ethile aluqinisekiswa neze.”

Esithombeni esingenhla: Inja

Umthombo wesithombe: GroundUp

Izihloko zakamuva