Inhlangano Yamatekisi igubha iminyaka emithathu kungaze kubulawe muntu

Everson Luhanga

I-Greater Alberton Taxi Association (GATA) igubhe iminyaka engama-60 yasungulwa emcimbini obuse-Birchwood Hotel e-Boksburg ngoLwesithathu.

Bedla izibiliboco zokudla okumnandi newayini elibizayo, inhlangano ibe nenye futhi ingqophamlando ebaluleke kakhulu ebebeyigubha mayelana nokuthi: eminyakeni emithathu edlule, akuzange kube khona ukubulawa kwabantu okuhlobene netekisi kusoseshini wabo.

USihlalo wethimba lesifundazwe labayisithupha abahamba phambili uBrenda Tshabalala, uthe “eminyakeni emithathu edlule, akuzange kube khona mibiko yokuthi abaphathi bamatekisi, abanikazi, noma izikhulu zikhonjwe ngesibhamu zabulawa.”

UBrenda uthe bekunzima ukuba ngumholi wesifazane kule mboni enodlame.

“Kumele ngikutshele ukuthi akulula ukuba ngumuntu wesifazane ongumnikazi wamatekisi nokuba ngumholi. Abanye bebengathandi ukuholwa ngumuntu wesifazane. Ngelinye ilanga ngake ngadutshulwa amahlandla amane futhi nginezimpawu lapho izinhlamvu zangena khona emzimbeni wami,” kusho yena.

UBrenda uthe le migubho bekufanele igubhe nalabo abaqala ukuqhamuka nombono wokusungula le nhlangano ngaphansi kobandlululo. “Iningi labo selishonile ngenxa yodlame lwamatekisi, bekhonjwa babulawa,” kusho yena.

Uthe wangena emkhakheni owawuphethwe ngabesilisa ngowe-1984 futhi kusukela lapho kube yinhloso yakhe ukuletha ukuthula nokubuyisana kulo mkhakha.

USihlalo weSifunda uPeter Mothabe, uthe le migubho iwuphawu lokuthula kanye nezinto ezinkulu ezizayo.

UPeter uthumele umyalezo oqinile kososeshini bamatekisi abasalwa bebulalana. “Isikhathi sokuqala ukubala imali ezindlini zamabhizinisi hhayi izidumbu ezisemakhazeni.

“Yekani ukubulalana nifunde amabhizinisi bese nenza imali,” kusho yena.

Njengabanye abaholi abaningi kule nhlangano, uPeter uthe naye wasinda ekubulaweni ngelinye ilanga empilweni yakhe njengomholi.

Uthe leli bhizinisi alisekho ezandleni zezigebengu kodwa selidlulele kubantu abangongqondongqondo bezebhizinisi. “Sinothisha, amaphoyisa, odokotela kanye nabanye ochwepheshe abazama ukutshala imali kuleli bhizinisi. Sifana nanoma yiliphi ibhizinisi.”

UMandla Andries Nzimande, ongusihlalo we-GATA, uthe: “Lo mgubho oyingqophamlando ungilethela injabulo.”

Izihloko zakamuva