Ingqungquthela ye-UN ithe indlala ingahle iphele ngowezi-2030 emhlabeni

Arthur Greene

Ezolimo emhlabeni-jikelele zibhekene nomsebenzi omkhulu. Kumele zilwele ukuqeda indlala yomhlaba futhi zondle inani lomhlaba elikhulayo, kanti konke lokhu kumele bakwenze njengoba belwa nenkinga yesimo sezulu.

Kodwa u-Akinwumi Adesina, uMengameli we-African Development Bank, uthi lokhu kungenziwa ngemali eyizigidigidi ezingama-R500 kuphela ngonyaka.

“Umhlaba unezinsizakusebenza zokuqeda indlala,” kusho u-Adesina kumlayezo wosuku lokuqala lweNgqungquthela Yezinhlangano Zokudla Yezizwe, ebanjwe kuleli sonto e-New York, eMelika.

Le ngqungquthela ihlanganise izinkulungwane zabaholi bomhlaba, abakhiqizi bokudla, abacwaningi, abantu abasha kanye nabantu bomdabu ukuze basebenzisane ukuqeda indlala ngowezi-2030.

UNobhala-Jikelele we-UN u-António Guterres uvule le ngqungquthela ngokuthi ababambe iqhaza balethe “amandla, imibono kanye nokuzimisela ukwakha ubudlelwano obusha”.

U-Adesina ukhulume engqungqutheleni ngokuhamba kosuku.

“Isamba sezigidigidi ezingama- $ 33 esidingekayo ngonyaka ukukhulula umhlaba wendlala siyi-0.12% kuphela kokungama- $ 27 trillion asetshenziswe ngumhlaba njengesikhuthazo sokubhekana nobhubhane lwe-Covid-19,” esho.

Kuleli zwekazi, abantu abaningi babulawe yindlala ukwedlula i-Covid-19 selokhu kwaqala ubhubhane.

U-Adesina uveze ukuthi abantu abayizigidi ezingama-246 kuleli zwekazi balala nsuku zonke bengadlile ngokwanele, kanti ukukhula kwezingane eziyigidi ezingama-59 kumile ngenxa yokungondleki.

Uchaze lezi zibalo njengezingamukelekile ngokokuziphatha nangokwenhlalo.

Uthe ukutholakala kokudla kulo lonke elase-Afrika kudinga ukubeka phambili ubuchwepheshe, isimo sezulu kanye nezezimali.

I-African Development Bank ye-Feed Africa Strategy kuze kube manje isinikeze abalimi abayizigidi eziyi-11 emazweni angama-29 ase-Afrika ubuchwepheshe obufakazelwe ngezolimo bokutholakala kokudla.

Ukukhiqizwa kokudla kukhule ngamathani ayizigidi eziyi-12 ngenkathi kulondolozwa ukudla okungabiza izigidi ezingama- $ 814.

“Sisendleleni eya ekufezeni inhloso yethu yokufinyelela kubalimi abayizigidi ezingama-40 ngobuchwepheshe besimanje nokukwazi ukumelana nesimo sezulu eminyakeni emihlanu ezayo,” kwengeza u-Adesina.

Izihloko zakamuva