Ingebhe e-Japan kuphunyuka umoya omubi

Uma ubucabanga ukuthi unyaka ka-2022 ngeke ube mubi kakhulu, sekuvele kwashuba njengoba umoya omubi ovalelwe edwaleni lase-Japan cishe iminyaka engu-1,000 uphunyukile futhi awazi ukuthi ukuphi.

Ayatatazela amakholwa ngoba leli dimoni elibizwa “ngetshe lokubulala” linyamalele.

I-New York yabika ukuthi, ngokomlando wase-Japan, noma ubani ohlangana nedwala lentaba elinomlilo uzofa.

Idwala elibizwa ngokusemthethweni ngokuthi i-Sessho-seki beliyikhaya likaTamomo-No-Mae, impungushe enemisila eyisishiyagalolunye.

Idimoni ngokusobala lathatha isimo sowesifazane omuhle, owazama ukubulala umphathi wase-Japan ngemuva kwekhulu leminyaka eyishumi nambili. 

Ukuhlukana kwedwala sekuqubule ukwethuka kule ndawo nasezinkundleni zokuxhumana.

Omunye ezinkundleni zokuxhumana uphendule wathi: “Lapho bengicabanga ukuthi unyaka ka-2022 ngeke ube mubi kakhulu. Manje umoya wase-Japan othukuthele ukhululiwe ‘etsheni lawo lokubulala’.”

Kodwa omunye wancokola wathi: “Ukuqagela kwami ukuthi idimoni lizobona ukuthi unyaka ka-2022 usiphatheleni bese  lifuna ukuphindela edwaleni eminye iminyaka eyinkulungwane.”

Izihloko zakamuva