Ingcindezi kwabeNgonyama Trust ngodaba lokusingathwa kwezimali 

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Lisobishini ibhodi labaholi beNgonyama Trust eyengamele umhlaba wamaZulu ongamahektha ayizigidi ezintathu.

ISilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini sesikhiphe isinqumo sokuthi ibhodi liveze umbiko walo wezimali esidlangalaleni ngemuva kokuthi ibhodi lihluleke ukuchaza ukuthi imali engu-R22 million yasetshenziswa kanjani ngesikhathi sobhubhano lwe-Covid-19.

Kuke kwasuka umsindo ezinyangeni ezedlule ngokuhluleka kwebhodi ukunikeza imiphakathi yasemakhaya KwaZulu-Natal imibiko mayelana nokusatshalaliswa kwezimali kwabahlomulayo.

Imibiko yezimali engacacile ephuma kwiNgongama trust yagxekwa ithimba lango-2020 eliholwa iNelson Mandela Foundation ngokubambisana ne-Land and Accountability Research Centre eNyuvesi yaseKapa.

Lokhu kuholele ekutheni Inkosi uZwelivelile Mandela iphakamise ukuthi uma le nhlangano iqhubeka nokuhluleka ukushicilela izimali zayo, kumele ichithwe.

Ngo-2022 leli bhodi liphinde lahluleka ukukhokhela izindleko zika-R31 million, ngokwesikhalazo sehhovisi likaMcwaningi Mabhuku.

ISilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini sinxuse ukuthi kuvezwe umbiko okhethekile.

Esitatimendeni seSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini esikhishwe ngoLwesine uveze ukuthi ufuna umbiko wethulwe kuNdunankulu uMntwana uMangosuthu Buthelezi. Uphinde wethulwe kwikhabhinethi yase-KZN ngaphansi kukaNdunankulu, yethulwe kwiSishayamthethi sase-KZN esingaphansi kukaSomlomo wendlu kanye neNdlu yobuholi bomdabu nabezindaba ngaphansi kwe-SA National Editors’ Forum.

“Ngifisa ukugcizelela ukuthi abaholi kuhulumeni, osomabhizinisi, abefundisi nabasebukhosini kumele babe isibonelo sokuziphatha ngobuqotho, ubulungiswa, okubandakanya wonke umuntu, ukuzwelana, ukukhuthala nokuziphatha kahle.”

“Nginxusa wonke umuntu, kunoma yiliphi izinga akulo ukuthi alandele ngokwenkolo imiyalezo nemigomo yobuholi obuhambisana nonembeza.”

Uphinde wanxusa ukuthi umbiko udluliselwe kubantu ngomsakazo we-SABC uKhozi FM namanye amaphephandaba esiZulu.

Isithombe esingenhla: ISilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini usenxuse Ingonyama Trust Board ukuthi iphumele obala ngezimali zayo.

Umthombo wesithombe: Umnyango Wezobuciko Namasiko

Izihloko zakamuva