Ingcindezi entsha kuRamaphosa

Lubhalwe ngu-Arthur Greene

UMengameli uCyril Ramaphosa ubhekene nenkinga yezepolitiki.

Kumele akhethe ukuthi ufaka elakuleli odabeni lokungqubuzana neMelika okungafaka engcupheni inqwaba yemisebenzi yakuleli encike ekuthengeni kwamanye amazwe.

Noma azifake yena engcupheni ne-ANC, iningi lamalungu ayo elithembeke kuMengameli wase-Russia uVladimir Putin.

Le nkinga yakamuva ehhovisi likaRamaphosa iqale ngoLwesine ngesikhathi i-News 24 ibika ukuthi inxusa laseMelika nelakuleli, uReuben Brigey bathe uhulumeni waseMelika ukholelwa ukuthi izikhali zalayishwa emkhunjini wamasosha ase-Russia, i-Lady R ngoZibandlela. Ngokwenza lokhu elakuleli lizobe lephule  unswinyo olubhekiswe e-Russia.

“Phakathi kwezinto ezibaliwe ukumiswa komkhumbi wezimpahla okunesiqiniseko ukuthi wawulayishe izikhali nezinhlamvu kanti lowo mkhumbi wawuse-Simon’s Town ubuyela e-Russia.”

IRandi lizoba buthakathaka ngokushesha lisondele ezingeni eliphansi kunawo wonke okusho ukuthi izimpahla ezivela kwamanye amazwe zizobiza kakhulu, ngaphezu kokwehla kwamandla emali okuvele kuphezulu.

Kuphinde kube nobungozi bokuthi izinhlelo zakuleli zokuhweba neMelika zilimale, okungenza kube nzima ukuthumela impahla ngaphandle kanti nemisebenzi ingaba sengcupheni. Elakuleli liyahlomula emthethweni waseMelika obizwa nge-Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) owaphasa ngo-2000, unikeza amazwe athile ase-Afrika ithuba lokungena ezimakethe zaseMelika.

Elakuleli lenze kahle kakhulu kulokhu ikakhulukazi imboni yezimoto e-Eastern Cape, ethumela eMelika. Uma elakuleli lilahlekelwa ilelithuba le-AGOA kungaphazamisa izinto eziningi kuleli.

I-Lady R imiswe esikhungweni semikhumbi sase-Simon’s Town ngaseKapa.

URamaphosa ujube ikhomishini ezophenya ngezinsolo zokudayiswa kwezikhali okumthengela isikhathi, kodwa okungamkhiphi emgodini wezepolitiki ngoba ukube wayazi ngokudayiswa kwezikhali lokho kungacasula iMelika. Uma ubengazi uzobukeka ebuthaka kakhulu.

Selokhu uMengameli wase-Russia uVladimir Putin eqale ukuhlasela ngoNhlolanja nyakenye, uhulumeni kaRamaphosa uqikelele ukuthi ungachemi.

Kodwa-ke, umlando wobungani be-ANC ne-Russia kanye noPutin buke baphakamisa imibuzo ngokuthi empeleni akathathi hlangothi yini. 

Ngenyanga edlule, uhulumeni wathi ngeke ambophe uPutin njengoba ezovakashela kuleli ngoNcwaba, naphezu kokuthi i-International Criminal Court yakhipha incwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe ngamacala empi.

Ukuhlaselwa okwenziwa ngokubambisana ne-Russia kanye ne-China ngoNhlolanja kwagxekwa i-DA kanye nenhlangano ka-Archbishop Desmond Tutu ongasekho.

Inhlangano yabiza lokhu njengechilo ukucabanga ukuthi elakuleli lingamenyezelwa njengezwe elijoyine impi yokulwa ne-Ukraine.”

Izihloko zakamuva