“Ingane yami ayizange iye ocansini ngoba nakhu ifuna iphakethe lama-noodles, kodwa yadlwengulwa”

Dalphine Tagwireyi

Umama womfana oneminyaka eyi-13 ulokhu ephikelele ngokuthi indodana yakhe yadlwengulwa abafundi abayihlanganyela esikoleni futhi ufuna kube khona izinyathelo ezithathwayo ngabafana abasolwa ngokumdlwengula.

Kodwa umnyango wezemfundo uthi lo mfana ulale nobulili obubodwa ngoba nakhu efuna iphakethe lama-noodles elilodwa.

Lo mama obediniwe ohlala e-Belfast esifundazweni saseMpumalanga, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi ubizwe isikole emhlanganweni mhla zingama-24 ngoNhlaba futhi wayethuke kakhulu uma ethola ukuthi ingane yakhe yadlwengulwa mhla ziyi-13-14 kuNhlaba.

“Isikole salinda isonto lonke nezinye izinsuku ukuthi bangazise ngokuhlukunyezwa kwengane yami futhi abazange basheshe bamhambise emtholampilo ngoba uthishomkhulu wathi akanalutho ukahle” kusho umama womfana.

Noma kunjalo, ngesikhathi umama wakhe emhambisa kudokotela ukuze bamuxilonge, kutholakale ukuthi ngempela wadlwengulwa futhi imbobo yomdidi wakhe ikhombisa ukulimala.

Ube esethatha isinyathelo sokuvula icala emaphoyiseni.

“Amaphoyisa athe angeke akwazi ukuqhubeka nophenyo ngoba lenziwe izingane ezincane futhi ngesikhathi beyizwa indaba mhla zingama-30 kuNcwaba icala lachithwa. Kodwa ngisakusho lokhu ingane yami ayizange izibandakanye ngokocansi ngoba ifuna iphakethe lama-noodles” kusho umama womfana.

Umphathi wamacala ophethe umnyango wezemfundo waseMpumalanga uRaymond Mngwenya, uthe ngaphansi kwesifungo enkantolo ngesikhathi kuqulwa icala kuvele ukuthi lo mfana osemncane wazivumela yena ukuba balale naye ngoba wayefuna iphakethe lama-noodles.

Umama wakhe waphinde wafaka icala enkantolo ephakeme yase-Moddelburg esebenzisana nabammeli bakhe kanti icala lilalelwe ngoMsombuluko.

“Umnyango usuthathe isinqumo sokuqoka ohlola ingqondo ukuba abheke umntwana abone ukuthi usakulungele yini ukubuyela esikoleni noma kumele ayiswe kwesinye isikole ukuze aqedele unyaka khona” kusho ummeli uTony Mathe.

Uthe akukho obekufanele kwenziwe njengoba amaphoyisa elichithile icala ngaphandle kokuthinta isisulu noma abenzi bobubi.

Umama uthe ingane yakhe ibikhombisa izimpawu zokuziqhelelanisa nabantu njengoba ahlukumezeka ngisho ubuyena futhi akasayi nasesikoleni.

Umphathi wezokuxhumana esifundazweni saseMpumalanga (kwi-NPA)  uMonica Nyuswa, uthe icala lachithwa ngenxa yokuthi babungekho ubufakazi obubambekayo.

Izihloko zakamuva