INelson Mandela Bay neMeya entsha

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

INelson Mandela Bay isineMeya entsha nakuba konke lokho kufezeke ngemuva kodlame njengenjwayelo.

Umhlangano womkhandlu uqale ngokuthi iNkantolo eNkulu yase-Gqeberha ichithe imizamo yokumisa umhlangano ukuthi ungaqhubeki ngoLwesihlanu ekuseni.

IPhini leMeya elaxoshwa uMkhuseli Jack ufake isicelo esiphuthumayo eNkantolo Ephakeme yase-Gqeberha efuna kumiswe umkhandlu ekudingideni iziphakamiso zokungabethembi ubuholi bakhe, uRetief Odendaal kanye noBill Harrington ezikhundleni zabo zePhini le Meya, iMeya kanye nosotswebhu omkhulu.

Ngalezi zinxushunxushu, kusuke isidumo kubangwa ukulawula umbhobho phakathi kwamakhansela e-EFF ne-DA, kwadingeka ukuthi kubizwe ezokuphepha. URetief Odendaal we-DA ugcine exoshiwe ehhovisi eliphezulu ledolobha.

UGary van Niekerk we-Northern Alliance uvotelwe njengeMeya entsha yase-Nelson Mandela Bay. UyiMeya yesithathu yase-Nelson Mandela Bay kusukela okhethweni lohulumeni basekhaya lwango-2021.

ISihlalo sephini leMeya sithathwe nguSihlalo we-ANC esifundeni uBabalwa Lobishe, isikhundla sikaSotswebhu siphinde saya kwilungu le-ANC okunguWandisile Jikeka.

Ukuxoshwa kukahulumeni wobumbano oholwa i-DA kuza phakathi kwengxabano yezomthetho eqhubekayo yokuguqula uhlaka lokuphatha lweNMBM lusuke ekubeni ikomidi leMeya lube uhlelo lwesigungu esihlangene.

I-Democratic Alliance esifundeni icele iNkantolo ukuthi ivimbele uNgqongqoshe we-EC Cogta, uZolile Williams ukuthi enze izichibiyelo ezizoshintsha ngempumelelo uhlaka lokubusa kwedolobha.

NgoZibandlela odlule, uWilliams wakhipha isaziso sesigaba-12 sokuqalisa lolu shintsho uhulumeni wombimbi owaxoshwa oholwa i-DA wasiphonsela inselelo lesi saziso.

Uma iNkantolo ivuna uCogta, kuyosho ukuthi i-ANC kuzomele ihlukaniselane amandla ne-DA. Ukuthi i-ANC iyaqhubeka yini nesaziso sesigaba-12 kusazobonakala.

Isithombe esingenhla: IMeya entsha yase-Nelson Mandela Bay, uGary Van Niekerk, nesekela lakhe, uBabalwa Lobishe kanye noSotswebhu omusha womkhandlu, uWandisile Jikeka.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva