Indoda iphoqeleke ukuthi ishade imbuzi njengesijeziso sokulala nayo

Arthur Greene

Ngemuva kokuthi owesilisa esolwe ngokudlwengula imbuzi esigodini esiseduzane nase-Elim, kubikwa ukuthi abantu bendawo bayigqokisile le mbuzi bamphoqa ukuthi ayishade “njengesijeziso secala lakhe.

Ngenkathi uLawrence Khodobo, uMhloli oPhezulu wase-Louis Trichardt SPCA, efika kulo muzi mhla zingama-26 kuMbasa ezophenya ngombiko waleli cala, washeshe wathola ukuthi lesi sigameko senzeka ngesonto elandulela lelo mhla ziyi-19 kuMbasa.

Esikhundleni sokubika leli cala ngemuva kokuba lenzeke, abantu bendawo nenduna yendawo bagqokisa imbuzi ngesigqoko esinsundu nesikhafu esinephethini futhi baphoqa le ndoda ukuthi “iyishade” emcimbini womshado owenzelwe ukuhlazisa umhlukumezi.

Ukwehluleka kwabantu bendawo ukubika ngokushesha lobu bugebengu kube nemiphumela emibi, ngokusho kuka-Alicia Thomas we-SPCA wasendaweni, obekhuluma ne-Limpopo Mirror.

“Thina ku-SPCA yethu sithanda ukuthumela lo myalezo futhi sinxuse umphakathi ukuthi ubike noma yiziphi izigameko zokuhlukunyezwa kwezilwane kithi, ngokushesha. Isikhathi sibaluleke kakhulu kulezi zimo. Kumele sithathe izinyathelo kungakapheli amahora angama-24 kwenzeke lesi sigameko esibuhlungu futhi isilwane okukhulunywa ngaso kumele sihlolwe udokotela wezilwane ngokushesha ukuthola ubufakazi obudingekayo,” esho.

UThomas wengeze ngokuthi owesilisa osolwa ngokudlwengula imbuzi unomlando wokuhlukumeza izilwane ngokocansi, kanti phambilini uke wabanjwa enza into efanayo kaningi.

Ngenxa yokuthi lobu bugebengu abuzange bubikwe emaphoyiseni ngesikhathi, indoda okukhulunywa ngayo ayibekwanga icala lokulala nesilwane.

Esikhundleni salokho, abantu bendawo bayaqhubeka nendlela yabo yokujezisa lowo muntu.

“Okubuhlungu wukuthi, le ndoda ishadile inezingane futhi yonke indawo lapho izingane zayo ziya khona, abantu bayabagcona ngokwenza imisindo efana nezimbuzi,” kusho uThomas.

UThomas uphinde wakuqinisekisa ukuthi i-SPCA manje isiyinakekele le mbuzi, futhi ibhekelelwa kahle.

Umthombo wesithombe: Limpopo Mirror  

Izihloko zakamuva