Indoda ethanda izinyoka yase-Vleifontein

Elmon Tshikhudo

UDenzel Ncube akezwa lutho ngempi yesintu yenyoka uma iqhathaniswa nomuntu.

Ewusana elineminyaka emibili ekhulela e-Elim ngaseKapa, abazali bakhe bathuka kakhulu lapho bemthola edlala nohlobo olukhulu lwenyoka egcekeni labo.

Kusukela lapho, uDenzel osemncane ubethanda zonke izinto ezihuhubayo. Uthanda kakhulu izinyoka, unakekela eziyi-15 ekhaya lakhe e-Vleifontein, kubandakanya nemamba emnyama esatshwayo.

Uhlela nokuvula ipaki yakhe yezinyoka lapho umphakathi wakule ndawo uzokwazi ukuza uzobona izinhlobonhlobo zezinyoka zakhe.

“Umama ungitshela ukuthi ngatholwa ngidlala nenyoka enkulu ngemuva kwekhaya lethu. Isibopho sami nezinyoka mhlawumbe saqala khona lapho. Umama akazange avume kodwa lokho akuzange kunginqande,” esho.

Umphakathi kaDenzel uthembela kuye noma yinini lapho benenkinga yenyoka.

“Ngidedela izinyoka kude nomphakathi kwesinye isikhathi ngigcine ezinye,” esho.

Ubuye afundise abantu ngezinhlobo ezahlukene zezinyoka nokuziphatha kwazo.

“Ngizigcina ezitsheni zamabhodlela nasemabhakedeni. Umndeni wami uzamukele kodwa umamncane akakhululekile nezinyoka kwi-RDP.”

“Ngizimisele ngokuphumelela kulo mkhakha,” kusho uDenzel.

Muva nje uqalise ubuhlobo obuhle noMike Perry, ophethe inhlangano i-African Reptiles and Venom, futhi obone kuDenzel uthando olufanayo lwezinyoka njengaye.

UPerry useqalile ukululeka uDenzel futhi wamvulela iminyango emisha.

Ngokubambisana, banxusa umphakathi ukuthi ungazibulali izinyoka, ngoba ziyingxenye yezinhlobo ezahlukene zemvelo.

Izihloko zakamuva