Indlulamithi ichitha izinsolo zokudla ushevu

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Isilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini sizikhahlele ngazo zombili izinsolo zokuthi singeniswe esibhedlela eSwatini.

Kuvidiyo eqoshwe eSwatini, oMdala utje uphila saka futhi uye lapho ukuze ayohlolwa udokotela aphinde achithe isikhathi nomalume bakhe kanye nenkosi yaseSwatini.

Uzichithile izinsolo zokudliswa ushevu. Lesi sitatimende silandela izitatimende ezishayisanayo zikaNdunankulu kaZulu uMntwana uMangosuthu Buthelezi kanye nokhulumela Isilo, uMntwana u-Afrika Zulu wase-Okweni.

UButhelezi ukhulume ngezakamuva  mayelana nempilo yeSilo  uMisuZulu kaZwelithini.

Ucacise indima nezinhloso zakhe, waphika ukuthi kukhona ukungaboni ngaso linye neSilo futhi wagxeka abathile ngokuziphatha kwabo nezitatimende ezingamanga.

Ugcizelele ukuzibophezela kwakhe ekusebenzeleni isizwe samaZulu waveza ukuzinikela kwakhe ekugcineni isiko nokweseka iNgonyama.

Unxuse ubumbano wachitha inhlese yepolitiki efakwayo okuhloswe ngawo ukubukela phansi isihlalo.

Izitatimende ezishayisanayo phakathi koMntwana u-Afrika noMntwana uButhelezi zisuse umbango omkhulu othinta amaqembu ezepolitiki ikakhulukazi i-ANC ne-IFP.

Ikhansela le-NFP, uMnuz Sphamandla Ntombela kanye neMeya yase-Zululand uMfundisi Thulasizwe Buthelezi bagxeke uMntwana u-Afrika bemsola ngokudelela uButhelezi baze baphakamisa nokuthi kungenzeka ukuthi uyingede ye-ANC etshalwe ukuba izodala udungunyane nokuxova.

USihlalo we-ANC eKZN, uMnuz Sboniso Duma noNobhala wesifundazwe uMnuz Bheki Mtolo bangenelele kulo msindo basola iMeya uButhelezi ngokubhedla amanga ngoMntwana u-Afrika.

Impi ekhungethe iSilo uMisuzulu isiphenduke impi yepolitiki phakathi kwe-ANC ne-IFP njengoba womabili la maqembu ebona ithuba lokuzuza ukwesekwa Isilo njengoba kuyiwa okhethweni lukazwelonke ngo-2024.

UMntwana u-Afrika phambilini uke waphambana noButhelezi okuholele ekutheni axoshwe esikhundleni sokuba akhulumele iSilo.

UMntwana u-Afrika usanda kuthola ukuhlonishwa njengo mgqugquzeli womcimbi waminyaka yonke womculo uMdabula obubanjelwe oLundi kanti futhi ubekhuthalele ukuqhakambisa ubukhosi namasiko kaZulu ngokuxhumana namanxusa avela emazweni ahlukene.

Muva nje, usebenzisane neNxusa laseMelika kuleli uMnuz Reuben Brigety ngezinhlelo zokuthuthukisa amahostela KwaZulu-Natal.

Isithombe esingenhla: Isilo uMisuzulu kaZwelithini 

Umthombo wesithombe: Twitter

Izihloko zakamuva