INdlovukazi yamaZulu ingumculi we-Jazz

Celani Sikhakhane

Indlovukazi entsha yeSilo uMisuzulu Sinqobile kaZwelithini ngumculi we-Jazz wase-Newcastle oseke waculela iNdlunkulu.

Eqinisweni, kungaba yi-jazz esize ukuhlanganisa izithandani zasebukhosini.

Indlovukazi entsha, uNtokozo Mayisela oneminyaka engama-36 ubudala, ubeyingxenye yeqembu le-jazz elalinandisa e-Botanical Gardens eThekwini emshadweni kadadewabo weNkosi uMisuzulu, uNkosazana Bukhosibemvelo ngowezi-2009. Inkosi uMisuzulu noNtokozo Mayisela bahlangane emshadweni.

Njengoba kuboniswe esithombeni ngenhla, ngoLwesithathu, ithimba lomndeni waseNdlunkulu yakwaZulu – liholwa ngamalungu amakhulu oMtwana kanye nomhayi weZibongo zeSilo uZwelithini ongasekho, uBuzetsheni Mdletshe – bakhokhe ilobolo lezinkomo eziyisishiyagalombili, kanye nemali eyizi-R50,000 emndenini wakwaMayisela e-Blaauwbosch ngaphandle kwase-Newcastle.

Izinkomo ezasetshenziswa ukukhokhela amalobolo emndenini kaNtokozo zathathwa kulezo ezaziyingxenye yelobolo lodadewabo beNkosi uMisuzulu.

Ngokusho kwemithombo yeNdlunkulu, uhlelo wukuthi iSilo uMisuzulu KaZwelithini simazise emndenini wonke ngoMgqibelo.

I-Scrolla Africa siphinde safunda ukuthi uNtokozo uzohambela eSwatini neNkosi uMisuzulu kaZwelithini eyokwethulwa eMbusweni waseNdlunkulu kaMswati iii.

Umcimbi wamalobolo ubungumshosha phansi, kanti amaloli abethwele izinkomo zelobolo afike cisho ngo-6h00 ntambama.

Amalobolo kamama weNkosi uMisuzulu kwakuyizinkomo ezingama-300, ezaqoqwa eziNduneni ezahlukene KwaZulu-Natali.   

Izihloko zakamuva