INdlovukazi uSibongile manje uhola inqubo yokuthula esigodlweni sakwaZulu

Celani Sikhakhane

Ngemuva kokukhothama kweNkosi uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, unkosikazi wakhe wokuqala, iNdlovukazi uSibongile MaDlamini wakwaKhethomthandayo wasusa isiphithiphithi emndenini wasebukhosini.

Ubefuna ukuthi athole u-50% wengcebo yenkosi njengoba babeshade ngokuhlanganyela impahla ngowe-1969.

Waphinde wafaka amaphepha enkantolo aphikisana nefa leNdlovukazi ebiyibamba uMantfombi Dlamini ongasekho, ephika isiphakamiso sokuthi iSilo uMisuzulu angene esihlalweni sobukhosi.

Kodwa manje, ekushintsheni okumangalisayo, iNdlovukazi uSibongile uhola inqubo yokubuyisana eMbusweni wakwaZulu.

Lokhu kuza ngemuva kokuthi indodakazi yakhe endala, iNkosazana uNombuso namanye amalunga omndeni waseNdlunkulu aphezulu ababephikisana nokuba iNkosi uMisuzulu kaZwelithini abeyiSilo behlangane ngezikhathi ezahlukene ngesonto eledlule bezobhunga ngokungagculiseki kwabo ngenqubo eyalandelwa ukumbeka njengeNkosi elandelayo yamaZulu.

NgoLwesibili iNdlovukazi uSibongile ihole ithimba, ebelifaka bonke abafelokazi beSilo uZwelithini, ukuya eNdlunkulu yeNdlovukazi engasekho uMantfombi.

Okhulumela umndeni wasebukhosini, uMntwana uThulani Zulu uwuqinisekisile umhlangano.

“Baye lapho beyohlangana nezingane zeNdlovukazi engasekho nokudlulisa amazwi enduduzo ngemuva kokudlula emhlabeni kukamama wazo iNdlovukazi Mantfombi. Anginayo eminye imininingwane ngomhlangano wabo,” kusho uMntwana uThulani.

Umthombo ongaphakathi eNdlunkulu uveze ukuthi lo mhlangano ubuyingxenye yohlelo lokubuyisana.

“INkosi uMisuzulu ibe nomhlangano oyisipesheli nomama wayo, iNdlovukazi uSibongile. Iphinde yacela iNdlovukazi ukuthi ihlele abanye oNdlovukazi ukuze bahlangane ukuzobhunga ngezingqinamba ezibalulekile ezimayelana nomndeni wasebukhosini,” kusho umthombo wasebukhosini.

“Sijabule sonke ngendlela iNdlovukazi uSibongile ayihole ngayo yonke le nqubo.”

Ngesonto eledlule iSilo uMisuzulu uhlangane nobabekazi wakhe  oYisihlubuki iNkosazana uThembi maZulu Ndlovu kanye nomalume wakhe, uMntwana uMbonisi eThokozi Royal Lodge ngenhloso yokuxazulula izinkinga zabo.

Scrolla World Cup Quiz