INdlovukazi (18) izogubha usuku lokuzalwa ngoMgqibelo  

Lubhalwe nguNkhensani Mthombeni

INdlovukazi uMasalanabo Modjadji VII uzobe egubha usuku lwakhe lokuzalwa ngesitayela ngoMgqibelo endlunkulu yase-Kara Heritage ePitoli.

INdlovukazi esencane yesizwe sa-Balobedu e-Tzaneen, e-Limpopo ihlanganise iminyaka engu-18 ngoMasingana kulo nyaka futhi izothatha isihlalo sobukhosi ngoNcwaba.

UMasalanabo ubefunda eGoli futhi ukhethe ukugubha lolu suku lokuzalwa olubalulekile nozakwabo abefunda nabo esikoleni, ngokusho kukaNobhala Jikelele woMkhandlu wasebukhosini wa-Balobedu uGabriel Rasepotsa.

Uphinde wamema ontanga yakhe base-Balobedu abazonandisa ngemidanso yesintu okubalwa kuyo i-Modjadji sun dance obizwa ngokuthi i-Khekhapa kanye nomdanso wemvula i-Mosebetho.

“Lo mgubho uzoveza ukuqala kwesahluko esisha kanye nokuzalwa kabusha kweNdlovukazi yakwaoModjadji okuyinto eyaziwa ngokuthatha umzimba weNdlovukazi yeZulu (uNkulunkulu noma uMwali weDenga) nommeleli wayo wasemhlabeni,” kusho uRasepotsa.

INdlovukazi iyindodakazi yokuqala yeNdlovukazi uMakobo Modjadji VI owakhothama ngo-2005. Wayengowakamuva ohlwini lwamakhulu eminyaka lweziNdlovukazi ezinamandla okunisa imvula okukholakala ukuthi kuyinto eyadluliswa isuka kumama yaya kwindodakazi yakhe. 

Ngokwesizwe sa-Balobedi isihlalo sidluliswa umama kwindodakazi eyizibulo. Ngemuva kokushona kweNdlovukazi uModjadji VI uBakhoma Mpapatla Modjadji waba ibamba. Lokhu kubusa njengebamba kuqedwe ngokomthetho ngemuva kokuthi uMasalanabo ehlanganise iminyaka engu-18.

Ngo-2016, uMengameli uCyril Ramaphosa wamemezela ukuthi uMasalanabo uzothatha isihlalo sobukhosi uma esehlanganise iminyaka engu-18. UNcwaba wakhethwa njengenyanga yokuthi athathe lesi sihlalo njengoba kuyiNyanga yabesifazane.

Idili lokugubha usuku lokuzalwa lizophinde libe inkundla yokwethulwa kweNdlovukazi uMasalanabo Modjadji VII, iNdodakazi yeLanga. Idlanzana lababhali bakuleli bafake isandla kule ncwadi echaza ngempilo yeNdlovukazi kusukela izalwa kuze kube manje.

Esithombeni esingenhla: INdlovukazi uMasalanabo Modjadji VII

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva