Indawo yamakhaza yaseThekwini inikeze umndeni isidumbu esingenalo ikhanda

Celani Sikhakhane

UNtokozo Ngcobo wabulawa ngoMasingana kulonyaka, kodwa umndeni wakhe ulinde izinyanga eziyi-7 ukuze umnike umngcwabo ohloniphekile ngoba indawo yamakhaza ibingafuni ukubanika Isidumbu sakhe. 

Ngesikhathi sebebanika isidumbu ikhanda belingekho.

UNtokozo oneminyaka engama-20 wabulawa kwaphinde kwashiswa umzimba wakhe wangabonakala e-Shallcross ngesikhathi sezimpi zamaqembu obugebengu ngalesosikhathi  kwaphinde kwabulawa u-Yaganathan Pillay owaziwa ngelika-Teddy Mafia.

Ngesikhathi umndeni wakwa-Ngcobo ulinde imiphumela yolibofuzo izinyanga eziyi-7 bahlehlisa umngcwabo kabili.

Kwakumele singcwabe uNtokozo ngeSonto eledlule ngesikhathi sithola imiphumela yolibofuzo kusho ubhuti kaNtokozo u-Andile.

“Indawo yamakhaza  kahulumeni ibilokhu isibambezela ingafuni ukusinika isidumbu sakhe. Kwase kuphoqeleka ukuba sihlehlise umngcwabo ube ngoMsombuluko yaphinde futhi indawo kahulumeni yangasinika isidumbu. NgoLwesibili ngahamba ngaya khona ngabaphoqa ukuba badedele isidumbu ekugcineni basidedela kusho u-Andile.’’

U-Andile uthe ngenkathi eyolanda isidumbu abaphathi bakhona bamtshele ukuthi angalivuli ibhokisi kodwa abazange bamutshele isizathu.

Umndeni uthi ube usubona ukuthi banikezwe isidumbu sendodana yabo esingenakhanda ngosuku lomlindelo ntambama ngoLwesibili.

“Ngesikhathi sibuyela ekhaya sithathe isinqumo sokuba silivule ibhokisi, okuyilapho esithole ukuthi ikhanda likaNtokozo alikho. Isidumbu sakhe bese sonakele futhi sinephunga. Njengomndeni sithathe isinqumo sokuba simungcwabe ngoba izinhlungu bezisiqeda amandla kusho u-Andile.

U-Andile utshele i-Scrolla.Africa ukuthi bekungekho ebesingakwenza bekumele simungcwabe ngaphandle kwekhanda simubeke endaweni yakhe yokugcina emathuneni aseLindelani ngoLwesithathu.

Umyango waKwaZulu-Natali wezempilo awuzange uphendule imibuzo evela ku-Scrolla.Africa.

Umndeni wakwaNgcobo uthe angeke uphumule ungakalitholi ikhanda lengane yabo.

Scrolla World Cup Quiz