Indatshana ngodadewabo obevaleleke e-Ukraine

Bijan Hosseini

Udadewethu wavaleleka e-Ukraine. Ngesikhathi ebalekela e-Poland wabhekana nokucwasa ngokwebala, ukulimala, amazinga okushisa ashubisa umnkantsha kanye nokuswela ubuthongo.

Indaba yakhe iyafana neyezinkulungwane zabantu abazama ukuphuma kuleliyazwe. 

Okokuqala, udadewethu akazalwa abazali bami. Ungowase-Sierra Leone.

Wayehlala e-Kyiv lapho okuqubuke khona impi. Yena, nalabo ayenabo bazama ukuhamba. Izimoto zazimile zisuka e-Kyiv ziya e-Lviv okuyidolobha elisentshonalanga ye-Ukraine eduze nomngcele wase-Poland.

Bakwazi ukuthola umshayeli owathi angabayisa e-Dnipro idolobha elisempumalanga ye-Ukraine eduze nomngcele wase-Russia. Ukusuka lapho babenethemba lokuthola ibhasi noma isitimela esiya e-Lviv. Umshayeli wabakhokhisa imali engu-$700 ngohambo lwamahora ayisikhombisa.

Ngesikhathi befika e-Dnipro futhi bebona ibhasi nezitimela zingasebenzi, bancenga umshayeli ukuba abayise e-Lviv. Wavuma, waphinde wabakhokhisa enye imali engu-$1,500.

Bangena kwi-sedan encane. Babeyisishiyagalombili, kuhlanganise nengane enezinyanga ezingu-13 ubudala.

Balungele uhambo lwabo lwamahora angu-15 lokubuyela entshonalanga.

Ngemuva kokufika e-Lviv. Umshayeli wathi uzoqhubeka nokubayisa emngceleni. Kodwa ngemuva kwamahora angu-30 emgwaqeni, wathi kufanele abuyele e-Kyiv.

Udadewethu nabangani bakhe kwadingeka bashiye imoto futhi bazame ukufika emngceleni ngezinyawo.

Ngemuva kokuhamba amahora angu-10 emakhazeni abandayo, banquma ukushiya impahla yabo ukuze banciphise umthwalo.

Uma befika emngceleni abavunyelwanga ukuthi bangene. Kwakukhona olayini ababili. Omunye ngowabamhlophe, omunye ngowabo bonke abantu. Abantu base-Ukraine kuphela ababengeniswa emngceleni. Izinkulungwane zabantu ziphoqeleke ukuthi zilale ngaphandle emakhazeni. Kwaqalwa imililo ukuze abantu bafudumale.

Ngakusasa ekuseni udadewethu waquleka. Wayekhathazwe ikhona konke ukuhamba futhi engakalali kahle futhi engadlile. Isithuthi seziguli samthatha emngceleni samhambisa amakhilomitha amane sibuyela empumalanga. Wanikezwa uketshezi lwemuthi wagcina ephumule.

Ngemuva kokuphuma esibhedlela, bathola ezobaphindisa e-Lviv – benethemba lokuthola ithikithi lebhasi njengoba ukuwela ngezinyawo kwakungeyona into ababengazenzela yona.

Okwakufanele kube uhambo lwamahora amabili nesigamu ngebhasi ukusuka e-Lviv uye e-Przemysl, e-Poland, kwathatha amahora angu-24 ukufika emngceleni.

Ngesikhathi ibhasi ekugcineni selifikile emngceleni, umngcele ofanayo abekuwo ezinsukwini ezimbili ngaphambilini othile wamemezela ukuthi “bonke abamnyama kumele behle. Udadewethu nabangani bakhe, ngesibindi, benqaba ukwehla.

Bahlangabezana nempatho yobandlululo efanayo naleyo izinkulungwane zabanye eziye zabika ngayo emingceleni, eziteshini zamabhasi nasezitimeleni ezweni lonke.

Ngemuva kokuhlala emngceleni amahora amahlanu, ekugcineni badedelwa ukuqhubeka nohambo lwabo lwezinsuku ezine nengxenye yamahora angu-108. 

Udadewethu unenhlanhla. Uphephile, ehhotela lapho agcine ekwazile khona ukugeza futhi alale embhedeni.

Kusenezinkulungwane zabantu ezisezicathulweni zakhe abavaleleke ngakolunye uhlangothi. Ababaleki abangaphezu kwesigidi babalekele e-Ukraine, ngesikhathi kuhlasela i-Russia, ngokusho kwe-UN.

UBijan Hosseini ongumkhiqizi we-CNN e-Abu Dhabi

Scrolla World Cup Quiz