Incwadi evela eMount Frere: Khohlwa ama-Euro, ibhola lomnqakiswano ngumdlalo okufanele ubukwe eNingizimu Afrika

Zukile Majova

Ekugcineni, amantombazane amabili aqhamuka eqenjini lebhola lomnqakiswano i-Matat NC aqhamuka njengabanqobi abakhulu be-Alfred Nzo District Twizza Netball League.

UZiyeza Mjoji noPrincess Kanetsi babizelwe ukuzozama iqenjini lesizwe, okuyimpumelelo engakholakali emantombazaneni asemakhaya e-MaXesibeni kanye nase-Matatiele.

Amaqembu amabili akulesi sifunda – i-Matatiele NC ne-Spears Netball Club – kulindeleke ukuthi aye e-East London ukuyoqhudelana ezingeni lesifundazwe uma sekuxegiswe imithetho ye-Covid-19.

Ngale kwalokho, isizini yokuqala yebhola lomnqakiswano yamaqembu angama-20 aqhamuka e-Bizana, e-Mount Frere, e-Mount Ayliff, e-Matatiele kanye naseNtabankulu nayo ibiyidlanzana ebelidingeka kakhulu lomdanso wesintu, umculo kanye nezemidlalo.

Okubaluleke kakhulu kulezi zingxenye, bekungumgubho ongathobeki wobukhazikhazi bamantombazane amancane kanye nethalente lemvelo.

Ngokokuqala ngqa e-Mount Ayliff Sports Precinct izinkundla zebhola lomnqakiswano ziheha izixuku ezinkulu ukwedlula okwenzeka enkundleni enkulu yebhola likanobhutshuzwayo.

Konke lokhu esontweni lapho izakhamizi zakule ndawo zihambe ngamahhashi, zagibela amaloli, ogandaganda namabhasi ukuphikisana nebheyili yowesilisa oneminyaka engama-50 owadlwengula umzukulu wakhe ephindelela.

Ngesonto elifanayo intombazane eneminyaka eyi-15 yanyamalala izinsuku ezimbili ngaphambi kokuba itholakale e-Mtata Plaza Shopping Centre ihlaselwa futhi idlwenguliwe.

Ukubona lamantombazane edlala kokuzikhandla futhi endiza emoyeni njengompetha bebhola lomnqakiswano, kubonakala njengokuphikisana nobugebengu obukhulayo obubhekene namantombazane angenacala.

Ezinyangeni ezimbili ezedlule, ilukuluku lebhola lomnqakiswano lihlasele abancane nabadala, laletha kule ndawo amaqembu ahlukahlukene okubalwa kuwo ne-Mzimvubu Men’s Forum esanda kwakhiwa ukuvikela ukuhlukunyezwa kwamantombazane kulesi sifunda.

Mhlawumbe awuqondi umthelela weligi entsha ye-Netball SA kodwa cabanga ngalokhu: manje iyiligi ehleleke kakhulu kunanoma iyiphi ikhodi yezemidlalo noma yikuphi kulelizwekazi.

Okungenani amaqembu angama-20 aqhamuka ezifundeni ezingama-54 ezweni lonke akha amaqembu ayi-1 080 abamba iqhaza kule ligi.

Uma ucabanga ukuthi abadlali abayisikhombisa kanye nabangama-reserve abathathu bakha iqembu elincintisanayo lebhola lomnqakiswano le ligi yelizwe lonke ibhola lomnqakiswano libophele amantombazane angaphezu kwayizi-10 800 ukuba abe kwiligi yezemidlalo esemthethweni.

Akucaci ukuthi i-Netball SA ibilindele uhlobo lwemiphumela emihle etholwe esifundeni i-Alfred Nzo ngale midlalo yangempelasonto, kodwa akunakuphikwa ukubaluleka kokungenisa amantombazane amaningi kwezemidlalo nokuwaqhelelanisa nobugebengu kanye namalungu omndeni ahlukumezayo.

Izihloko zakamuva