Impilo yozama zama inxenye yesikhombisa: Iqembu likamaskandi elikhanyisa izimpilo zalabo abasebenza ebumnyameni

Everson Luhanga

Sigoqa lolu chungechunge olunezingxenye eziyisikhombisa oluqhakambisa izimpilo zomama zama. Siphetha ngomdanso wethemba emayini elahliwe.

Iqembu LeBafana Base Mawosi lemaskandi libe ngumthombo oletha ukumamatheka okumbalwa ebusweni be-Braamfischerville nakwezinye izindawo bexwayisa abantu abasha ukuthi bagxile ezifundweni zabo bangabi ngozama zama.

Umholi weqembu uNkosizathini Hlongwane uthe ubone intsha eningi kakhulu ishiya isikole ukuze ibe ngozama zama lapho ibulawa khona noma iboshwa khona.

“Uma ngithi zama zama, angisho kuphela abavukuzi. Ngixwayisa nalabo abenza izinto ezingekho emthethweni ukuze bathole imali,” esho.

“Okwalabo abaphanta ngokungemthetho, kusukela kulabo abenza ubugebengu obuncane, kuya kubakhwabanisi nakosopolitiki abahahayo. Ngithi kubo kumele bayeke ngoba izindlela zabo zokuthola imali zizobayisa emathuneni ngaphambi kwesikhathi noma ezitokisini zamaphoyisa ezibandayo.”

UHlongwane uthe emculweni wakhe, utshela abantu abasha ukuthi bagxile ekufundeni, bathole nomsebenzi osezingeni elifanele lapho benza khona imali ngokusemthethweni.

“Sibonile abantu abaningi bengena emgodini wemayini futhi bephuma nezikhwama zezidumbu,” esho.

“Abanye abakaze babuyele emakhaya abo ngemuva kokuba ngabavukuzi ngokungemthetho. Kuyimpilo esabekayo emindenini yabo nakubangani abasondelene. Kuyingozi enkulu ukuba nguzama zama,” uxwayise kanjalo.

UHlongwane uthe uhlela umbukiso womculo emgodini wemayini elahliwe okungenani kanye ngenyanga lapho iningi labantu abahambela lombukiso kubango-zama zama nabazali babo.

“Ngiyajabula ukuthi umyalezo osezingomeni zami unika abantu ithemba ngekusasa lapho bengahlali khona ngokusabela izimpilo zabo,” esho.

UHlongwane uthe ube ngumculi kusukela esemncane. Useke waya e-France, Engilandi naseMelika phakathi kwamanye amazwe aphesheya kwezilwandle.

“Nginesiphiwo sokuqamba izingoma nokucula,” esho.

“Abantu abaningi emphakathini wase-Dobsonville bayangithanda futhi bengilokhu ngithola izingcingo ezivela kweminye imiphakathi ukuthi ngizonandisa ezindaweni zabo ukuxwayisa nabantu abasha.”

UHlongwane uthe banethemba lokuthi bazothola umxhasi wemoto ukuze bakwazi ukuhamba noma yikuphi ezweni futhi basindise impilo ngomculo wabo.

Yiqembu labaculi bakamaskandi abajabulisayo, abaxwayisayo futhi abafundisa amalungu omphakathi azungezwe yizimayini ezilahliwe

Izihloko zakamuva