Impi yamazwi kusaziwayo noyise

Sizwe Sibiya

Sekuqubuke impi yamazwi phakathi kwesihlabani sama-piano uDJ Lady Du noyise uDJ Choc.

Ubaba kamculi wengoma ethi-UZuma YiStar, ongomunye wabaculi uDJ Choc, uziqophe ephendula uLady Du ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokuthi ethe wakhula ehlupheka.

“Angazi ukuthi uLady Du ukhuluma ngani uma ethi wakhula ehlupheka. Ngisebenze kanzima ngimenzela konke emhlabeni,” kusho uDJ Choc kule vidiyo esegcwele ezinkundleni zokuxhumana ngempelasonto.

“Wahamba wayodla imali nawo wonke madoda lawa kanti usaqhubeka nokuchitha imali kula madoda,” kukhala ubaba kaDJ Lady Du.

“Akakhulanga ehlupheka. Wayenakho konke ayekudinga. Ungumuntu anguye namuhla ngenxa yami. Namuhla ungibona ngiyinto engenamsebenzi futhi useyakwazi ukuhamba etshela abantu ukuthi wakhula ehlupheka.”

Naphezu kwalokhu kuhlasela kukayise kabuhlungu, uLady Du uvele wehlisa umoya waphendula ngokugcizelela uthando lwakhe kuye.

Uphinde watshela i-TshisaLive ukuthi impi yamagama yinto obekungamele yenzeke.

“Ngaba nengcindezi ngo-2021. Ngalahlekelwa yikho konke enganginakho. Bengiphumile ekhaya futhi ngangingafuni ukumhlupha ngezinkinga zami nokunye. Bengibhale indaba ekhuthazayo. Bekungahlangene nami ukuthi ngakhula ngihlupheka,” kusho uLady Du.

“Kukhona umuntu ongafundanga kahle engikubhalile ohambe wayotshela ubaba ukuthi ngithi ngangingenakho lokhu nalokhuya [ngesikhathi ngisakhula]. Angikaze empilweni yami ngithi ngimpofu, lokho ngingakufunga naphambi kukaNkulunkulu.”

Khonamanjalo uLady Du, othi akakayiboni ividiyo kayise, usola ukuthi kukhona umuntu wesithathu onesandla ekucasuleni uDJ Choc.

“Ubaba akanazo izinkundla zokuxhumana ngakho ngibona sengathi kukhona obone engikubhalile wabe eseya kombuza ukuthi kwenzeke nini lokho,” esho, wengeze ngokuthi ufuna lolu daba luxazululwe nabadala bomndeni bekhona.

“Ngizamile ukukhuluma naye. Ngimthumele umlayezo. Ucasukile futhi ngifuna ukuya kuye ngithole ukuthi inkinga ikuphi.”

Izihloko zakamuva