Impi kamama yeminyaka emithathu yokulwela isidumbu sengane yakhe

Judas Sekwela

Sekuyiminyaka cishe emithathu uMalebo Dikotla elinde isidumbu sosana lwakhe olwashona ngemuva nje kokuzalwa.

NgoNdasa ngowe-2018 uMalebo oneminyaka eyi-18 wase-Mamadimo Park ngaphandle kwase-Polokwane, e-Limpopo waqala ukuzwa izinhlungu esiswini.

Unina, u-Esther wamyisa esibhedlela sase-Mankweng lapho kwahlolwa khona le ntokazi. Watshelwa ukuthi wayengakhulelwe futhi wajovwa ngomjovo kodwa ngokuhamba kwesikhathi udokotela ohlukile wabona ukuthi ukhulelwe wabe esemnika imithi.

“Ngabeletha umfana ngalelo langa ekhaya ngase ngibuyela esibhedlela. Abahlengikazi bayihlola ingane bangitshela ukuthi isishonile,” kusho uMalebo.

U-Esther uthe, bacela ukuhlolwa kwesidumbu ngoba basola ukuthi ukushona kungenzeka ukuthi kudalwe umjovo.

“Ukuhlolwa kwesidumbu kwaze kwenziwa ngoNdasa ngowe-2019 ngamaphoyisa. Imiphumela esayithola ngoMasingana yathi, abakwazi ukusho ukuthi yini ebangele ukushona njengoba isidumbu besisisesigabeni esisezingeni eliphezulu sokubola,” kusho u-Esther.

Ubaba kaMalebo, uDavid uthe bacela ukuthi uMnyango wezeMpilo wenze isiko futhi ulande umoya wengane emakhazeni esibhedlela kodwa banqatshelwa.

“Sinefu elimnyama elilenga phezu kwethu. Asikwazi ukuhambela imingcwabo, ukuhlangana nemindeni kanye nokuhambela nemicimbi ngoba ingane ayikangcwatshwa. Kufanele singcwabe futhi sigezwe,” kusho uDavid.

UMalebo uthe, uphethwe ukhwantalala oluze lamphoqe ukuthi ashiye isikole.

“Ngoba ngihlezi ngikhumbula usuku engabeletha ngalo, sengilala emizini yabangani. Kwesinye isikhathi ngiphupha ingane ikhala. Uma ngingakwazi ukungcwaba indodana yami, ngingakuthola ukuthula,” kusho uMalebo.

Okhulumela uMnyango wezeMpilo, uNeil Shikwambana uthe, umndeni wathola ummeli obesola ukuthi isibhedlela yiso esidale ukushona kosana ngenxa yomjovo.

“Umndeni wanyamalala wasishiya isidumbu emakhazeni izinyanga. Basithumelela izincwadi zokufuna ukunxeshezelwa ngezimali ngabammeli. Sabamukela abammeli sikholwa ukuthi inkantolo izokwazi ukusinika inkundla yokugeza amagama ethu,” kusho uShikwambana.

Isidumbu somfanyana sisasemakhazeni kaHulumeni.

Izihloko zakamuva