IMK isiphonsela inselelo isinqumo sokuvimba uZuma ekungeneleni ukhetho

Lubhalwe nguSihle Mavuso

Njengokwamagama enkehli, iqembu uMkhonto Wesizwe selifake amaphepha aphuthumayo eNkantolo yezoKhetho ukuphikisane nesinqumo seKhomishini yoKhetho eziMele (IEC) sokuvimba uMnuz Jacob Zuma ukuba abe sohlwini lwabaya ePhalamende.

Uzuma, owenguMengameli we-ANC nezwe, uhamba phambili ohlwini lwamalungu eqembu elisha elihlubuke ku-ANC okuhloswe ukuthi balibhekise ePhalamende.

Emaphepheni ayo iMK, ithi i-IEC ayinawo amandla okuvimba uZuma okunalokho lithi lawo mandla alele ePhalamende ngokwalo.

I-IEC imemezele ngasekupheleni kwesonto eledlule ukuthi kunokuphikisana mayelana nokuthi uZuma abuyele ephalamende futhi leso sinqumo sivunyiwe.

IMK emaphepheni ayo iphikisa isinqumo se-IEC ithi “i-IEC inegunya kuphela elilinganiselwe ekutheni othile ukufanele yini ukungenela ukhetho ngokwesigaba 30(1)(a) soMthetho woKhetho, kufundeka isigaba 190(2) soMthethosisekelo.

“Ngokwesigaba 57(1) soMthethosisekelo, yiSishayamthetho Sikazwelonke kuphela, hhayi i-IEC enganquma futhi ilawule izinhlelo zayo zangaphakathi futhi yenze imithetho nemiyalelo mayelana nebhizinisi layo.

“Imiyalelo yezepolitiki (neyaziwa nangokuthi ukwehlukaniswa kwamandla noma ukuhlonishwa) akuyivumeli i-IEC ukuthi igxambukele ezindabeni zokufaneleka kobulungu esigungwini Sikazwelonke,” kusho iMK.

Le nhlangano ithi bekumele i-IEC izidalule izizathu zayo zokuhoxisa uZuma ukuze baqale impi yezomthetho efanele.

Iphinde iphikisane nokugwetshwa kukaZuma yiNkantolo yoMthethosisekelo ngoNhlangulana 2021 ngokudelela inkantolo futhi ithi ngeke ahoxiswe ngoba akakaze alahlwe yicala.

“Lolu daba lungachazwa njengezinyathelo zokwedelela umphakathi neziletha unswinyo lobugebengu (crime deterrent) noma ukusabisa,” kusho iMK emaphepheni ayo asenkantolo. 

“Ngakho-ke, ukuqulwa kwecala lokudelela akuhambisani nhlobo necala lobugebengu, kunalokho kudala unswinyo lobugebengu noma ukusabisa njengesigwebo sokugwetshwa kukaZuma ejele.

“Isimemezelo esinjengalesi esikhishwe yinkantolo angeke silingane necala, ukugwetshwa kwangaphambilini noma irekhodi lobugebengu njengoba kuhloswe kulesi sigaba. UZuma wayengeyena ummangalelwa, akazange abekwe icala yinkantolo yamacala obugebengu, akazange abandakanyeke ekuqulweni kwamacala obugebengu futhi akazange anikezwe amalungelo anobulungiswa ngokwesigaba 35(3) soMthethosisekelo.”

IMK yasho emva nje kokumenyezelwe kwesinqumo se-IEC ukuthi izonikela eNkantolo yezoKhetho ukuyophikisana nalesi sinqumo.

Belungakaphumi usuku lokulalela lolu daba enkantolo.

Esithombeni ngenhla: IMK yethule isicelo eNkantolo yoKhetho mayelana nokuvinjelwa kukaZuma yi-IEC.

Umthombo: Sihle Mavuso/Scrollla.Africa

Izihloko zakamuva