Imiphumela yokuboshwa kukaRosemary e-Bushbuckridge

Ingxenye yesihlanu kwezisishiyagalolunye

Amaphoyisa ayezifihlile abopha uRosemary Ndlovu e-Bushbuckridge ngemuva kokuba athathe izinkabi – namaphoyisa azifihlile – awayise endlini kadadewabo ukuze ayombulala yena nezingane zakhe.

● Ngemuva kokumbopha erenki yamatekisi e-Bushbuckridge, amaphoyisa abuyisela uRosemary endlini kadadewabo.

● UJoyce wakwazi ukusho ukuthi uyamazi, ngemuva kokubona ukuthi uRosemary wayehlela ukwenzani kuye nasemndenini wakhe, wakhala ngokungalawuleki.

● Njengoba amaphoyisa ehamba nozakwabo oboshiwe bebuyela e-Gauteng, uRosemary ubekhululekile futhi ekwazi ukukhuluma ngomoya ophansi namaphoyisa.

● Bafika kwaRosemary e-Tembisa ngehora lesihlanu ekuseni ngomhla ziyisishiyagalombili kuNdasa ngowezi-2018, lapho abafica khona isoka lakhe lilele embhedeni.

● URosemary wayiswa esiteshini samaphoyisa e-Tembisa, e-Rabasotho, lapho avalelwa khona.

● Wahluleka ukuthola ibheyili amahlandla amaningi, icala lakhe lagcina selidluliselwa eNkantolo eNkulu.

Izihloko zakamuva