Iminjunju ibandla lingqongqiswa ngomlilo sekusondele iPhasika 

Lubhalwe ngu-Everson Luhanga

Ibandla le-Apostolic Faith Mission eTembisa belihlele ukuqala umkhuleko walo waphakathi nesonto ngoLwesithathu ukuze lilungiselele umkhuleko ozayo wangempelasonto yePhasika. Kodwa ngoLwesibili, leli bandla lehlelwe isigemegeme esishiye amalungu ethukile.

Isonto lishe langqongqa laba umlotha. Ngokusho kukaMfundisi Mandlakayise Motseki, ipulpiti kuphela elingashanga ngenxa yokuthi amalungu ebandla agqekeza umnyango ukuze alikhiphe.

“Umlilo uqale kungekho muntu esontweni, izakhamuzi ezakhele le ndawo nabanye abasonto kulo bazame ukubhula umlilo, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya,” kusho umfundisi.

Umlilo kukholakala ukuthi uqale ngesikhathi isitofu sikapharafini sishiywe singanakiwe emjondolo oseduze. Ngokushesha wasabalala kuyo yonke eminye imijondolo endaweni, kuhlanganise nesonto.

Okujabulisayo ukuthi akekho olimele, kodwa eminye imijondolo eyisikhombisa icekeleke phansi.

“Isonto beliphakathi kwemijondolo eyakhiwe ngothayela. Ngesikhathi kusha umjondolo owodwa, umlilo usheshe wadlulela kuyo yonke eminye imijondolo okuhlanganisa nebandla lethu elinabazalwane abangaphezu kuka-40,” kusho uMfundisi Motseki.

Ibandla lilahlekelwe yizo zonke izinto zalo okuhlanganisa namaBhayibheli, izincwadi zesonto, izihlalo, nezinye izinto abazisebenzisayo uma bethandaza. Abantu baphinde balahlekelwa izinto zabo ezibalulekile njengomazisi nezitifiketi.

Naphezu kwale nhlekelele, ibandla lisaqinile okholweni lwalo futhi lizimisele ngokuyibamba imithandazo yalo yePhasika.

“Amacebo kaSathane okusivimba ukuthi senze imikhuleko yePhasika ngeke aphumelele,” kusho uNophethenje Gqumayo oyilungu lebandla.

Kumanje bacela usizo lokuthi bavuse ibandla labo futhi baqhubeke nomkhuleko eTembisa. “Sizosebenzisa igatsha lase-Germiston uma kunesidingo. Kodwa sicela usizo lokuthi sivuse ibandla lethu futhi sibe nemikhuleko eTembisa,” kusho uGqumayo.

Isithombe esingenhla: Isonto le-Apostolic Faith Mission eTembisa elicekelwe phansi umlilo

Umthombo wesithombe: U-Everson Luhanga

Izihloko zakamuva