Imindeni isikhululekile manje ukuvakashela abathandekayo babo esibhedlela

Elmon Tshikhudo

Izinkulungwane zeziguli ezibhedlela zaseNingizimu Afrika manje sezingathola izivakashi ezingafika kwezimbili ngosuku.

Sekuphele izinyanga imindeni ingakwazi ukuvakashela abathandekayo bayo esibhedlela ngenxa yezinyathelo zokuqapha i-Covid-19.

UMashudu Matamela wakhungatheka ngemithetho enjalo lapho umama wakhe etholakala ukuthi unomdlavuza futhi elaliswa esibhedlela ngonyaka odlule.

Lokhu kube yiphupho elibi emndenini wakwaNzhelele endaweni yase-Louis Trichardt.

UMatamela uthi ukwehlukana nomama wabo ogulayo uMasindi Mudiwa ngesikhathi ebadinga kakhulu bekukhathaza.

“Ubesesibhedlela isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezintathu manje futhi kwesinye isikhathi bengibona sengathi ngimlahlile ngokuthi kumele amnakekele kude. Ngisondelene kakhulu naye ngendlela yokuthi ukube ngangihlala ngiseduze kwakhe ngabe uselaphekile,” esho.

Kodwa konke lokho sekungumlando njengoba uhulumeni ekhiphe isekhula enemikhawulo eyehlisiwe ngoLwesihlanu.

Ngokwale sekhula, amahora okuvakasha azokhawulelwa ehoreni elilodwa ngosuku kusukela ngo-12h00-13h00, kusukela ngoLwesihlanu mhla ziyi-12 kuNdasa ngowezi-2021 lapho kuzoba nezivakashi ezimbili ngosuku.

Isivakashi ngasinye sivunyelwe ukubona isiguli imizuzu eyi-15 futhi izivakashi kufanele zibe neminyaka eyi-18 noma ngaphezulu, ngaphandle kwezimo ezikhethekile.

Lo mkhawulo wokungavakashi esibhedlela uye wathinte imiphakathi kabi ngesikhathi esinzima lapho izihlobo eziningi zilaliswe esibhedlela ngenxa yegciwane le-corona.

Abanye baze badlula emhlabeni bengabonwa yizihlobo.

UMatamela uthe: “Siyazi ukuthi lokhu kwenzelwa impilo yethu kepha lokhu kuthathe isikhathi eside.

Manje njengoba imikhawulo seyehlile sizokwazi ukumvakashela futhi sikwazi ukuhlola inqubekela phambili yakhe,” esho.

Izihloko zakamuva