Imilutha yeNyaope ibhema imilotha yabangasekho

Doreen Mokgolo

Abashonile emathuneni ase-Geduld abalele ngokuthula.

Imilutha yeNyaope ibelokhu ibhema umlotha yabantu abangasekho futhi ithengisa imishini ephethe imilotha yabo ukuthenga udoti.

Le milutha , ebigqekeza emagumbini lapho okugcinwa khona imishini, ibilele emabhilidini ehhovisi angenabantu kule ndawo e-Geduld ngase-Springs, eGoli.

Bantshontsha noma yini enye eyigugu, ikakhulukazi insimbi.

Isakhamuzi uTammy Ngubeni uthe bazwile ukuthi imilutha ifaka umlotha empushini ye-nyaope ukuyenza ukuthi isebenze kakhulu nokuthi ibadakwe kakhulu.

“Babuye bawudayisele izinyanga,” esho.

“Kuyakhathaza ukubona indlela abantu abangasabahloniphi ngayo abangasekho. Izidakamizwa azigcini ngokucekela phansi imilutha kodwa nemindeni yabashonile.”

Omunye umlutha we-nyaope, uSam (okungelona igama lakhe langempela), ohlala kwelinye lamahhovisi aseduze kwamathuna, ukuqinisekisile ukuthi umlotha bawudayisela abelaphi bendabuko ngemali engama-R500.

Uthe abelaphi bafaka ama-oda omlotha bese beya emathuneni beyofuna okusele.

“Le yimali elula kithina kodwa kunzima kithina ukuthola umlotha njengoba sekucekelwe phansi amasayithi amaningi kangaka,” esho.

Umelaphi wendabuko uMzala Mabuza ukuqinisekisile ukuthi umlotha womuntu usetshenziselwa ukwelapha uma isiguli siqalekisiwe futhi singakwazi ukulwa nokungalali kahle.

Ilungu le-Community Policing Forum uRaymond Tayob uthe la mathuna akhonjwe njengendawo lapho kutholakala khona ubugebengu.

Abantu abafuna ukwenza amasiko noma ukuvakashela imindeni yabo engasekho bayaphangwa futhi badunwe.

I-CPF manje igada kule ndawo ebusuku nemini.

Izihloko zakamuva