Imikhuleko ibhekiswe emndenini wakwaMothabe: Usomatekisi onokuthula obulawe ngesonto eledlule

Everson Luhanga

Amagama enduduzo, imithandazo nezindumiso abiwe ngabathandekayo bendoda eshone ilwela imboni yamatekisi enokuthula.

Abaphathi bamatekisi abavela kososeshini abehlukene eGoli nase-Vaal bahlangane ngoLwesibili ekhaya likaPeter Mothabe, usomatekisi owabulawa ngoLwesihlanu olwedlule.

Lapho eneminyaka engama-72 ubudala, uMothabe wadutshulwa ezinsukwini ezimbili nje kuphela ngemuva kokuba inkampani yakhe yenze umgubho wokungabibikho ukubulawa kwabantu okwake kwenzeka e-Greater Alberton Taxi Association iminyaka emithathu.

Begadwe ngabezokuphepha abebehlome kakhulu, abesilisa nabesifazane abebeze ukuzohlonipha bafika endlini e-Vereeniging ekuseni.

Lapha, bachitha isikhathi esingaphezu kwehora behlonipha uMothabe, kanye namazwi enduduzo nemikhuleko emndenini wakhe.

Ezungezwe yisixuku sabangani nomndeni kaMothabe, kwakungumfelokazi wakhe, uMimi, owayebukeka enenhliziyo ebuhlungu.

Kusukela ekuseni ehleli kusofa wakhe, embozwe ngaphansi kwengubo emhlophe ye-mink.

UTimothy Kubheka, omunye umholi wenhlangano e-Vaal, uchaze uMothabe njengomuntu owayelwela ukuthula.

“Eminyakeni eminingi engimazi ngayo uMothabe, konke abekwenza bekuhlanganisa ososeshini abayizimbangi nokuhlanganisa izivumelwano zokuthula. Ngiyakhumbula ngenkathi kunokungaboni ngaso linye phakathi kwenhlangano yase-Vaal neyaseGoli, kwakunguye owayehola izingxoxo zokuthula,” kukhumbula uKubheka.

Ukungenelela kukaMothabe kuzuze ukuthula okuhlala njalo, echaza.

“Ukungezwani kwaphela futhi kwabuyiselwa ubumbano phakathi kwezinhlangano.”

Kamuva, abaholi bacela imvume kumfelokazi kaMothabe ukuba bayobona indawo lapho uMothabe adutshulwa abulawa khona.

Obekuhamba phambili ukuya esigamekweni bekukhona uhide olukhulu lwezimoto zonogada, izingcingo zalo ezihlaba umkhosi zinanela nge-Vereeniging CBD. Abashayeli abaningi basale bemangele ngalokhu, bengazi ukuthi kwenzakalani.

Uhide lolu luphele erenki yamatekisi i-Vereeniging, lapho uMothabe adutshulwe khona. Phansi bekugcwele igazi lapho umzimba wakhe owawopha wawela khona.

Abaphathi bemindeni nabamatekisi ababekhona ngalolu suku bakha umbuthano lapho athandaze khona ngaphambi kokucula iculo lesizwe laseNingizimu Afrika.

Ngemuva kokuphela komcimbi, abaholi abayisithupha abahamba phambili embonini yamatekisi baphindela emuva emahhovisi abo amakhulu e-Booysens. 

Izihloko zakamuva