Imidlalo yabantu besifazane ilengela eweni e-Afghanistan njengoba sekuphethe uhulumeni omusha

Dylan Bettencourt

Uhulumeni omusha ohamba ngomthetho we-Taliban wase-Afghanistani uthe umdlalo wekhilikithi wabantu besilisa lapho bezobe beqhudelana ne-Pakistan uyaqhubeka njengoba wawuhleliwe.

Kodwa lokho angeke sikusho ngeqembu labantu besifazane abadlala ikhilikithi, njengoba ikusasa labantu besifazane abazibandakanya nemidlalo lilenga eweni ngenxa yempi engase isuke ezweni labo.

Ophethe ibhodi lekhilikithi labezindaba uHikmat Hassan wase-Afghanistan uthe i-Taliban isiyazise inhlangano yabo ukuthi angeke baphazamise imidlalo ye-Sri Lanka ezodlala ngenyanga ezoqala.

“ I-Taliban isitshele ukuthi kumele siqhubeke namalungiselelo njengoba bekuhleliwe. Sizimisele ukuthi sizokwazi ukubamba iqhaza futhi soqala ukuzilungiselela kulelisonto elizayo” kusho uHassan.

Ngesikhathi i-Taliban iphethe ngowezi-1996-2001 yavala bonke abantu besifazane namantombazane ukuba basebenze, baye ezikoleni baphinde babaphoqa ukugqoka izingubo ezifihla umzimba wabo. Baphinde babeka umthetho wokuthi abantu besifazane bangahambi emizini yabo uma bezophelezelwa umuntu wesilisa.

I-Taliban ithe izobahlonipha abantu besifazane namalungelo abo angaphansi kwemithetho ye-Islam, kodwa abazange bacacise kahle ukuthi bazovunyelwa yini abantu besifazane ukungenela ezemidlalo ngokusho kwe-Daily Maverick.

I- Indian Premier League (IPL) yase-Afghanistan ebizwa nge-Shpageeza Cricket League (SCL) iyona ezobe idlalelwa kusukela mhla ziyi-10 kuyela zingama-25 kuMandulo.

“Njengoba kunezinkinga e-Afghanistan isona isikhathi esihle sokubuyisa izwe lethu ukuba libumbane ndawonye kuphinde kube nokujabula kubantu siphinde sibe nomlando esizowukhumbula” kusho uHassan.

Umthombo wesithombe: @ICCCricket

Izihloko zakamuva