Imibono eveziwe

Ngenkathi abantu baseNingizimu Afrika beshaqwa ukuthi utshwala buyavalwa futhi – kanye nokuphazamiseka komnotho kamuva nje – abanye bazinike isikhathi sokuveza imibona yabo ezinkundleni zokuxhumana.

Iziqeshana zemibono ziveziwe ngenhla.

Izihloko zakamuva