Imeya yeseNMB ayeneme ngokubuya kukamphathi wedolobha

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

Imeya yaseNelson Mandela Bay uGary Van Niekerk usemagange ukuvimba ukubuyiswa komphathi wedolobha osolwa ngenkohlakalo uNoxolo Nqwazi ngemuva kokuthi abuyele emsebenzini isigubhukane ngoLwesithathu.

UNqwazi wamiswa emsebenzini ngesikhathi kunomhlangano womkhandlu ophuthumayo ngomhlaka-20 kuMfumfu futhi waziswa ngalesi sinqumo uVan Niekerk ngomhlaka-23 kuMfumfu.

Kodwa ngoLwesithathu uNqwazi umangaze wonke umuntu ngesikhathi ebuyela emsebenzini kungazelele muntu ethi ukuqondiswa kwakhe izigwegwe akuzange kuqale kungakapheli izinyanga ezintathu emisiwe emsebenzini.

Usolwa ngokwephula umthetho we-Municipal Finance Management Act, i-Municipal Systems Act kanye nemithetho yokuziphatha kwabasebenzi. Amacala amayelana neqhaza lakhe ekusebenzisaneni nowayenguMqondisi wezokuThuthukiswa koMnotho u-Anele Qaba ngemali engu-R3 million nakuba yayigunyazwe umkhandlu.

“Njengoba nazi, ngamiswa emsebenzini kusukela ngomhlaka-23 kuMfumfu ngokwemigomo yokuqondisa izigwegwe kwabaphathi abaphezulu,” kusho uNqwazi encwadini.

Uthe ngokomthetho obekiwe ukulalelwa kwecala kumele kuqale zingakapheli izinyanga ezintathu ngemuva kosuku lokumiswa, uma kungenjalo icala livele  liphele.

“Akunakuphikiswa ukuthi akukho ukuqondiswa kwezigwegwe osekuqalile phakathi nezinyanga ezintathu engimiswe ngazo, yingakho ukumiswa kwami kugcine kufana neze ngokusebenza komthetho.”

Kodwa-ke, uVan Niekerk ufuna ukumxosha njengoba ethi angaphazamisa ofakazi noma enze ezinye izenzo zokungaziphathi kahle.

“Ngingakuqinisekisa ngenhlonipho ukuthi iklayenti lakho ngeke libuyele ehhovisi elise-City Hall kuze kube sithola umbono wezomthetho ofanele kubammeli bethu mayelana nalokhu,” ebhala encwadini eputshuziwe eya kummeli kaNqwazi, uMatthew Kemp.

UKemp usole uVan Niekerk kanye nomkhandlu kamasipala ngokuzama ukwelula ukumiswa kukaNqwazi.

“Ukugcizelela kwakho ukuthi angabuyela emsebenzini kuphela uma usuthole ithuba lokuthola umbono wezomthetho noma ukuthi akhiphe umyalelo wenkantolo noma isinqumo somkhandlu esimgunyaza ukuthi abuyele emsebenzini kuwubuwula futhi kukhombisa ukuthi wena nomkhandlu nidelela imithetho yokuqondisa izigwegwe kwabaphathi abaphezulu.”

Uthe uNqwazi uhlose ukufuna umyalelo wezindleko kuVan Niekerk esikhundleni sakhe. 

UNqwazi naye uphakathi kwecala eNkantolo yamacala ezohwebo e-Gqeberha lapho yena nasolwa nabo ababhekene khona necala lokukhwabanisa ngemuva kokuthinteka ecaleni lethenda ka-R24 million yezindlu zangasese. Yena nalabo asolwa nabo baliphikile icala.

Esithombeni esingenhla: UMphathi wedolobha lase-NMBM uNoxolo Nqwazi

Umthombo Wesithombe:X

Izihloko zakamuva