Imeya yeqembu le-IFP isolwa ngokufuna ukuxosha abasebenzi ngoba bengamalungu e-NFP

Celani Sikhakhane

Kusolwa imeya ye-IFP e-Zululand ngokuzama ukuxosha abasebenzi abangamalungu e-National Freedom Party (i-NFP) ngokubadlulisela komunye umasipala.

Imibiko yalokhu ivele ngemuva kokuthi imizamo kaMfundisi uThulasizwe Buthelezi yokuphoqa ukuthi basule ibhuntshile.

UButhelezi usole abasebenzi ngokukhankasela i-NFP ngoNcwaba ngaphambi kokhetho lohulumeni bendawo.

NgoLwesihlanu abasebenzi banikezwe izincwadi ezibazisa ngokudluliselwa kwabo kumasipala waseDumbe ophethwe yi-NFP.

Isisebenzi uDiliza Mlambo, othole incwadi, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi lesi sinqumo sithathwe ngaphandle kokuxoxisana.

“Wafuna ukubona iziqu zethu sazikhipha, wabe esesinikeza nezincwadi zokushintsha okusishiye sikhungathekile ngempela ngendlela uButhelezi asiphethe ngayo futhi ngeke ngivume ukushintshwa mina, kungcono angixoshe,” kusho uMlambo.

Uthe ngesikhathi i-NFP iphethe i-Zululand phakathi konyaka wezi-2011 nonyaka wezi-2016 abekho abasebenzi abahlukunyezwayo noma abasuswa ezikhundleni zabo ngoba bengamalungu eqembu elihlukile.

Ngosuku lwakhe lokuqala ehhovisi uButhelezi utshele abasebenzi ukuthi abangamalungu e-NFP kumele basule. Ube esekhipha umyalelo othi kumele baveze iziqu zabo zingakapheli izinsuku eziyisikhombisa.

I-Scrolla.Africa izibonile izincwadi zokudluliselwa komunye umasipala ezitholwe uMlambo nezinye izikhulu zikamasipala ezingaphansi kwe-NFP.

Lezi zincwadi zithi abasebenzi bazosuka e-Zululand baye eDumbe e-Paulpietersburg.

Lesi senzo sikaButhelezi siyicasule kabi i-EFF KwaZulu-Natali njengoba isisabise ngokufaka ivoti lokungamethembi.

USihlalo we-EFF KwaZulu-Natali, uMnumzane uVusi Khoza uthe ngeke bavume ngabasebenzi futhi bazobavikela ekusetshenzisweni kabi kwamandla kaButhelezi.

I-NFP nayo idiniwe ngalesi senzo futhi ifuna uButhelezi asihoxise isinqumo sakhe.

UButhelezi utshele i-Scrolla.Africa ukuthi yena akahlangene nabasebenzi futhi umuntu ophethe abasebenzi bakamasipala umphathi kamasipala kuphela.

Izihloko zakamuva