IMeya yaseGoli iyenqaba okwesula esikhundleni

Everson Luhanga

IMeya yaseGoli uDkt uMpho Phalatse usenkingeni njengoba isiphakamiso sokungamethembi siqinisekiswe ukuthi  sizokwenzeka ngoLwesihlanu. Lokhu kuza ngemuva kokuthi kuqokwe uSomlomo omusha woMkhandlu uColleen Makhubele ngoLwesithathu ebusuku.

Kodwa imeya ithi nakuba kuthiwa ayesule esikhundleni, ngeke yesule.

Ngesikhathi enxenxa abahlali baseGoli ngoLwesine ntambama, imeya ibonakale inomoya omuhle imamatheka ngokuzethemba ngesikhathi inxusa izakhamizi zakulo masipala ukuthi zimeseke futhi zingavumeli labo abachaze njengezimpisi ukuthi baphazamise ukubusa kukamasipala.

“Ngeke ngesule, mina kanye namalungu ayishumi ekomiti leMeya sihlose ukuqeda ihlandla lethu lokhetho ukuze sakhe lo masipala omuhle kuzo zonke izifunda zawo eziyisikhombisa, siwubize ngomasipala onamathuba amahle lapho zonke izakhamuzi ezinomuzwa wokuthi ziyingxenye yomphakathi ohluke kakhulu.”

Wengeze wathi: “Lokhu akuphathelene nami noma amaqembu ezepolitiki. Lokhu kumayelana nani zakhamizi eziyizigidi eziyisithupha zalo masipala enizogcina nihlukumezekile uma lo hulumeni wamaqembu ahlukene uhlakazwa ngesiphakamiso sokungayethembi imeya.”

UPhalatse unxuse izakhamizi zaseGoli ukuthi zizwakalise izikhalazo zazo ezinkundleni zokuxhumana, emisakazweni kanye nakumabonakude ngokujoyina umkhankaso othi-#HandsOffJoburg!

Uthe izakhamizi kumele zinxenxe amakhansela azo ukuze bavikele futhi bahloniphe izimfuno zabo.

Imeya igxeke labo abafuna isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bayo, yabachaza njengeqembu elikhohlakele.

“Njengoba sikhuluma nje, kunabantu abanohlonze abasebenzela ukubiza umhlangano woMkhandlu ngokushesha ukuze kuhlakazwe uhulumeni wamaqembu amaningi bese kukhethwa lokho okungachazwa ngokuthi inkohlakalo ezozenza uhulumeni,” esho.

Into abazogxila kuyona kuzoba ukuntshontsha esikhwameni sikamasipala, ukumisa ukulethwa kwezinsiza kanye nokubhidliza umasipala.

Imeya ithe iyawamukela umphumela wentando yeningi okhethweni lukasomlomo omusha woMkhandlu futhi iyalihlonipha ihhovisi likasomlomo. “Esingeke sikuvumele ukuthi lelo hhovisi lisetshenziswe njengenqola yokuqhuba uhlelo lwezepolitiki oluzogcina lubhidlize umasipala.”

Okhulumela iMeya uMabine Seabe, uthe selokhu uPhalatse ethathe izintambo kuyabonakala ukuthi kunezidingongqangi kulo masipala. “Silungise imigodi, sahlanza idolobha laseGoli, sanciphisa ubugebengu, saqinisekisa ukuthi idolobha elinamathuba amahle lisebenzisana nezakhamizi.”

USeabe uthe imeya ayikhathazekile nakancane mayelana nesiphakamiso sokungabethembi ubuholi bayo. “Ikomiti lemeya lizosebenzela umasipala waseGoli kuze kube usuku lokugcina elijutshwe ngalo ukuthi lisebenzele umasipala,” kusho uSeabe.

Uthe abantu abaqhuba lesi siphakamiso sokungathenjwa yilabo abafuna ukuphanga isikhwama sikamasipala. “Imeya imise zonke izindlela zenkohlakalo ezenzeka kulo masipala.”

Izihloko zakamuva