IMeya yaKwaZulu-Natal ifanise abadlwenguli nezinja

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Bafaniswe nezinja ezingafanele ukuba semphakathini abesilisa abadlwengula izingane nezalukazi.

Lokhu kuvele emcimbini wakamuva wokunikela ngezingubo zokulala ogogo obuwenziwe uMasipala iBig five kwaHlabisa ngempelasonto.

Ogogo banikezwe izingubo ukuze bavikele amakhaza ashubisa umnkantsha kulobu busika.

IMeya yaseBig Five Hlabisa uMnu Comfort Khumalo uthe sekuyisikhathi sokuthi amadoda asukume alwe nezigilamkhuba ezinukubeza ngokocansi.

“Abantu abadlwengulayo akuwona amadoda lawo kodwa izilwane uqobo lwazo. Empeleni izinja ezingadingeki nokuthi zibe semphakathini. Bayafana nebhubesi lesilisa elidla amawundlu alo,” kusho uKhumalo.

Ogogo bajabule banconcoza kulo mcimbi abanye besho nokuthi bayaqala ukwembeswa ngezingubo ezintsha ceke ezimpilweni zabo.

UNkk Sindisiwe MaMbokazi Sishwili (80) uthe akazi nokuthi angabonga athini ngalesi sipho sengubo.

“Uyabona lena ngizolala ngayo ngedwa. Ngisho umzukulu wami ngeke ayithinte ngoba angifuni ukuyithola isinuka umchamo. Ngizolala ngayo kulamakhaza ngithi fothololo ngingezwa lutho ngendlela ethofozela ngayo,” kusho ugogo Sishwili.

Iningi lezaguga ezihlomulile lithembe imali yempesheni njengoba emakhaya kungasebenzi muntu.

Kwenzeka lokhu nje ubusika bakulo nyaka budlange ngezimvula ezibandayo namakhaza ashubisa umnkantsha ahambisana nemikhizo kwezinye izindawo.

KwaZulu-Natal liwise amaqhwa ezindaweni ezahlukene nokwenze amazinga ehla ashona phansi kwabanda kakhulu.

UKhumalo uthe lolu hlelo bekungelokuqala kulo nyaka kodwa bazoqhubeka nalo nangonyaka ozayo kwezinye izindawo.
Uthe kulokhu balwenze emawadini amane njengoba belusaqala.

Kwamanye amadolobha nezinhlaka ezizimele zibonakale zibhukula zihambisela nabahlala emigwaqweni izingubo ngoba kunqandwa ukuthi lamakhaza angagcini esekhipha izidumbu.

“Kulaba abatholile kulo nyaka angeke besahlomula ngonyaka ozayo ngoba sizogxila kulabo abangazange bathole lutho,” kuchaza uKhumalo.

Izihloko zakamuva