IMeya ifuna iSilo sixolisele uShaka ngokulimaza uNzombane 

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

IMeya kamasipala wesiFunda uMzinyathi uMfundisi Petros Ngubane iphonsele iSilo uMisuzulu kaZwelithini ukuba sixolise ngesenzo seLembe uShaka sokukhipha amehlo ukhokho wabo uNzombane Ngubane ngoba wayethandwa kakhulu amantombazane.

UNgubane ukusho lokhu ngesikhathi kunesidlo santambama ebesise-Glencoe ngoLwesihlanu.

UNgubane uthe isenzo seLembe uShaka sabakhuba kakhulu futhi abakaxoli.

“Siyacela ukuba Isilo uMisuzulu kaZwelithini sixolise ngalento eyenziwa iLembe ngoba yabayimbi kakhulu. Ukhokho wethu wakhishwa amehlo ephila ngoba nje ayethandwa izintombi. Wathi uShaka wenzela angaphinde abukeke ezintombini. Siyafisa iNdlulamithi ixolise ngalesi senzo,” kusho uNgubane.

AbaseNdlunkulu kaZulu bathi uNzombane wayengahloniphi ngoba wayeshela izintombi zeLembe.

Bathi wayezibuka phambi kwalo laze lacasuka lathi akakhishwe amehlo.

ILembe lalaziwa ngokuba nenhliziyo embi. 

Kuthiwa ngesikhathi kushone unina iNdlovukazi uNandi laliphoqa abantu ukuba bakhale.

Kuthiwa uma wawutholakale ungakhali kulezo zinsuku wawugwazwa ngeklwa.

Okunye okuvelayo ukuthi ngesikhathi kuzongcwatshwa iNdlovukazi uNandi, kukhona abantu ababulawa ukuze bendlalele yona iNdlovukazi. 

Ngemuva kwalokho kuthiwa iLembe lakhipha umyalelo wokuba kuzilwe unyaka wonke kungalinywa, kuchithwe nobisi. 

Kuthiwa abesifazane ababekhulelwe babebulawa nabayeni babo.

Izihloko zakamuva