IMelika isimise ukudayisela izingane ukhilimu

Dylan Bettencourt

Umthetho wesifundazwe wase-New York wenze kwaba semthethweni ukuthi noma ngubani oneminyaka engaphansi kuka-21 akavumelekile ukuthi athenge ukhilimu ofakwe ethinini.

Noma ubani ozama ukuthenga ukhilimu osethinini kungakhathaleki noma ufuna-dessert kuzodingeka aveze amakhadi akhe omazisi ukuze afakazele iminyaka yakhe. 

Umthetho umayelana nentsha esebenzisa amathini kakhilimu ophehliwe ukuze ahogele i-nitrous oxide yayo eyaziwa ngokuthi ama-whippits eMelika

“Ama-inhalant ayizinto ezingabonakali eziguquguqukayo ezitholakala emikhiqizweni evamile yasendlini ekhiqiza imfucumfucu yamakhemikhali ehogelwayo ukuze ibangele imiphumela ephazamisa ingqondo noma eshintsha ingqondo,” ngokusho kwephepha le-US Drug Enforcement Administration (i-DEA).

I-DEA yengeze ngokuthi ingane eyodwa kwezinhlanu isike yasebenzisa umthetho wesifundazwe wase-New York owenze kwaba emthethweni ukuthi noma ngubani oneminyaka engaphansi kuka-21 athenge ukhilimu ofakwe ethinini.

Noma ubani ozama ukuthenga ukhilimu ophehliwe ethinini, kungakhathaleki ukuthi ukwenzelwa ukudakwa noma njenge-dessert kuzodingeka aveze ikhadi  lakhe lamazisi.

Ukusebenzisa kabi izidakamizwa kungabangela ukulimala ezingxenyeni zobuchopho ezilawula ukucabanga, ukunyakaza, ukubona, nokuzwa, ngokusho kwe-DEA.

Isihele sase-New York uJoseph Addabbo sidalule ukuthi sixhase ukushintshwa komthetho ngemuva kokuthi imigwaqo igcwale amathini kakhilimu angenalutho.

“Isidingo sokunciphisa ukufinyelela nokudayiswa kwalokhilimu siqale ukubonakala ngemuva kokuthola izikhalazo mayelana namathini angenalutho emigwaqeni yomakhelwane.

“Amathini asesebenzile agcwele emiphakathini kanti lokhu kukhombisa inkinga enkulu yokuhlukunyezwa kwe-nitrous oxide,” kusho u-Addabbo esitatimendeni ngaphambi kokuba kushintshwe umthetho.

Ilungu lomphakathi lengeze ngokuthi intsha isebenzisa ukhilimu ngephutha njengoba ibona ukuthi kuphephile.

“I-nitrous oxide iyikhemikhali esemthethweni yokusetshenziswa okusemthethweni kodwa uma isetshenziswa ngendlela engafanele, ingaba yingozi,” kuchaza u-Addabbo.

“Okubuhlungu ukuthi abantu abasha bayawuthenga futhi bawuhogele lo khilimu ukuze unyukele phezulu ngoba bekholelwa ngephutha ukuthi uyinto ephephile. Lo mthetho uzoqeda ukutholakala kalula kwalesi sithako esiyingozi entsheni yethu.”

Umthombo wesithombe:@TheSpruceEats

Izihloko zakamuva