IMbube nohlelo lokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane

Lubhalwe nguLungani Zungu

ISilo samazulu uMisuzulu Sinqobile kaZwelithini sinxusa uhulumeni kanye nabaholi bomdabu ukuthi bangenelele njengoba siqinisa umkhankaso wokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane.

NgoMgqibelo iSilo uMisuzulu besihola imashi yokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane eThekwini, KwaZulu-Natal.

Imashi iqale epaki iKing Dinuzulu yadlulela enkundleni yezemidlalo iKings Park.

Sikhuluma nezinkumbi zabantu enkundleni yezemidlalo iSilo uMisuzulu sithe: “Kumele silwe ngokubambisana ukuze kuqedwe udlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Thina njengamadoda kumele siyihole le mpi ngoba yithina abenzi bobubi.”

Ukwandisa ukuqwashisa ngesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ezindaweni zasemakhaya, iSilo uMisuzulu sihlela ukuhlangana nezinduna ezivela emikhandlwini yamakhosi ehlukene KwaZulu-Natal.

“Uma thina abesilisa sithatha izintambo, impi yokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ingaphumelela. Kumele siyihole le mpi njengamadoda,” kusho iSilo.

ISilo sibize udlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane ngokuthi “umoya wamadimoni.”

“Nginxusa wonke umuntu ikakhulukazi KwaZulu-Natal njengoba isihamba phambili kuleli uma kukhulunywa ngale nkinga ukuthi kuliwe nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane,” kusho iSilo uMisuzulu.

Unxuse umphakathi, ikakhulukazi waseKZN ukuthi uhlanganyele ekulweni nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane.

“Nginxusa bonke abahlala kuleli ukuthi silwe nalo moya wamadimoni ogcwele ezweni lethu namuhla,” kusho iSilo uMisuzulu.

Bangaphezu kuka-56% abesifazane ababulawa ngo-2019 bebulawa ngabantu ababesondelene nabo, ngokusho kwe-Saferspaces okuyinhlangano ehloselwe ukulwa nodlame ezweni.

Ngo-2021 kuphela bangu-2,655 abesifazane ababulawa kuleli, ngokusho kwabakwa-SAPS.

Udlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane kuyinto egqamile kuleli njengoba abesifazane abaningi beqhubeka nokushona bebulawa abantu abasondelene nabo. URamaphosa ubambe ingqungquthela mayelana nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane ekuqaleni kwale nyanga e-Midrand, eGoli.

ISilo uMisuzulu sithathe izintambo zombuso wesizwe saMazulu esiqinile esilinganiselwa ku-15 million ngoNcwaba ngesikhathi senza isiko lokungena esibayeni.

ISilo esisanda kugcotshwa sithi ukulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane bekungenye yezinto ezithandwa nguyise. Uyise iSilo samaBandla uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu wakhothama nyakenye.

Esithombeni esingenhla: ISilo uMisuzulu KaZwelithini

Umthombo wesithombe: Uhulumeni waKwaZulu-Natal

Izihloko zakamuva