Imbibizane kuZuma kuchithwa esokufuna kushushiswe umshushisi nentatheli

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

OwayenguMengameli wezwe uJacob Zuma usezinhlelweni zokudlulisa isinqumo seNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ehoxise ukushushiswa kwangasese kukamshushisi wombuso u-Advocate Billy Downer kanye nentatheli uKaryn Maughan.

Lesi sinqumo simlimaze ubuyena uZuma futhi saphazamisa izinhlelo zakhe zokwenza inhlekisa ngentando yeningi nokusebenzisa kabi izinhlelo zayo.

Amajaji uGregory Kruger, uJacqui Henriques noThokozile Masipa bayalele uZuma ukuthi akhokhele izindleko zecala zikaDowner noMaughan.

UZuma ufuna ukushushisa uDowner ngezinsolo zokuputshuza amarekhodi akhe ezempilo kuMaughan ngosuku olwandulela uhlelo lukaZuma lokusebenzisa la marekhodi ukuze aqinisekise ukuhlehliswa kwecala lakhe lesivumelwano sokudayiswa kwezikhali.

Njengamanje kumele sibashayele ihlombe abalwela intando yeningi abenza esinqumo esihle ngesikhathi bebeka izinkantolo njengesivikelo sethu sokugcina kubantu abafana noZuma.

Amajaji akubone kahle ukusebenzisa amandla kukaZuma ase echitha icala.

Amajaji abonile ukuthi leli cala liyingxenye yesu elibanzi likaZuma lokuhlehlisa ukushushiswa kwakhe ngezinsolo zokufuna ukugwazelwa ngo-R500 000 enkampanini eyazuza izinkontileka ohlelweni lokuthengwa kwezikhali ezweni ngasekupheleni kweminyaka yango-90.

UZuma ubesebenzisa abammeli bakwa-Stalingrad njengesu lokubambezela ukuqulwa kwecala ngochungechunge lwezikhalazo, ukuhlehliswa kanye nokushushiswa kwangasese.

UZuma wasebenzisa iqhinga elifanayo ngesikhathi ecelwa ukuthi avele phambi kwekhomishini yokulawulwa kombuso.

Odabeni lwakamuva uZuma ubefuna ukubukela phansi inkululeko yabezindaba nokusabisa izintatheli ukuthi zingaligcini ilungelo lazo lokulandela izindaba ezithinta umphakathi.

Ukube bekuya ngoZuma ubezophinde aphumelele ngokudelela ubuqotho bomunye wabashushisi abahamba phambili ezweni kanye nesithunzi se-National Prosecuting Authority.

Okunye okuvelile kuleli cala kube uhlelo lokuyisa uMengameli uCyril Ramaphosa enkantolo emsola ngokuthi “nguye ogqugquzela konke lokhu.”

URamaphosa uphikise ngokufanelekile ukuthi “ukushushiswa kobugebengu okuhloswe ngakho ukuthi kuqhutshekwe nokwenziwa kobugebengu kuwubudenge futhi kuyacasula. Kuwukuhlukumeza uhlelo lwenkantolo.”

Inkantolo ivumelane naye kulokho.

Okhulumela iNhlangano kaJacob Zuma, uMzwanele Manyi ukuqinisekisile ukuthi uZuma uzosidlulisela phambili isinqumo seNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu.

Izihloko zakamuva