Imali yokuvikela ishiye izakhamizi zikhungathekile

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Izakhamizi zasemijondolo eKapa zibhekene nenkinga yezempilo ekhulayo ngemuva kokuthi izigebengu ezifuna imali yokuvikela zixoshe amaloli abelanda indle ezindlini zazo zangasese.

Kusukela ngomhlaka-18 kuMbasa imindeni eminingi iphoqeleke ukuthi igcine amabhakede endle ezindlini zayo nokuyinto edale izimo ezingabekezeleleki.

Uhlelo lwamabhakede uhlobo lokuthuthwa kwendle lwesikhashana oluhlinzekwa emijondolo. Izakhamizi zisebenzisa izindlu zangasese zamabhakede ukuze zizikhulule bese iloli liyaqoqa.

Kodwa-ke, izakhamizi zase-Lotus Park zehlulekile ukusebenzisa loluhlelo ngendlela efanele ngenxa yemisebenzi yeqembu lezigebengu elifuna imali kubaqoqi bamabhakede.

Ngokusho kwesakhamuzi esikhulume ne-Scrolla.Africa esingathandanga ukudalulwa igama iqembu lezigebengu lixoshe iloli eliqoqa amabhakede endle.

“Ngizwile ukuthi iqembu lezigelekeqe lifuna imali kodwa angikholwanga kuze kwaba ngesikhathi ezinye izakhamizi ziqinisekisa lezi zindaba,” kusho isakhamuzi.

Okwenziwa iqembu lezigebengu kushiye izakhamizi zidangele namabhakede azo agcwele futhi ziphoqeleke ukuthi ziwagcine ezindlini zazo.

Lesi simo asibekezeleleki njengoba eminye imindeni iphoqeleka ukuthi ihlanganyele izindlu zangasese. Kwesinye isigameko imindeni emihlanu iphoqeleke ukuthi ihlukaniselane ibhakede elilodwa nokuthi igcine okuphakathi uma seligcwele.

“Uma sikhuluma ngemindeni emihlanu sikhuluma ngabantu abangaphezu kuka-15 futhi njengoba indle ingakaqoqwa izinto zimapeketwane,” kusho esinye isakhamuzi.

Iphunga elingabekezeleleki seliphoqe ezinye izakhamizi ukuthi zithumele imilutha yezidakamizwa ukuthi iyolahla indle emseleni oseduze ukuze bathole imadlana engu-R10 nokuyinto edale enye inkinga yezempilo nemvelo.

“Yebo lokhu abakwenzayo akulungile kodwa iyiphi enye indlela abangenza ngayo ngoba bazodinga ukusebenzisa izindlu zangasese?” kubuza esinye isakhamuzi.

Ilungu lekomiti lemeya kumasipala waseKapa elibhekelela ezaManzi nokuThuthwa kweNdle ikhansela uZahid Badroodien ukuqinisekisile ukuthi inkampani ebhekelele i-Lotus Park isatshiswe umuntu okusolakala ukuthi usebenzisana neqembu lezigelekeqe.

“Kamuva emini iloli labo liye lamiswa ngendluzula abasebenzi bayalelwa umuntu thizeni ukuthi bengaphinde basebenze e-Lotus Park,” kusho uBadroodien.

Ngenxa yobungozi bokuphepha kubasebenzi kanye nezimfuno zezindleko zokuqola umhlinzeki akakwazanga ukuletha izidingo e-Lotus Park kusukela ngomhlaka-18 kuMbasa kulo nyaka.

Izakhamizi zase-Lotus Park zicela isixazululo kule nkinga futhi zinethemba lokuthi kuzoba nezimvula ezinamandla ezizosiza lo msele ukuthi ukhiqize amanzi ahlanzekile.

“Ulizwile iphunga, asiqambi amanga noma siqamba amanga uma sithi sisenkingeni enkulu,” kusho isakhamuzi.

La mabhakede athuthwa izinsuku ezintathu ngesonto kodwa kusukela ngenyanga edlule izakhamizi bezilokhu zishodelwa amabhakede.

Esithombeni esingenhla: Izakhamizi zasemijondolo yase-Lotus eKapa eziphoqeleke ukuthi zisebenzise amabhakede agcwele indle ngemuva kokuthi izigebengu ezifuna imali yokuvikela zixoshe abaqoqi bamabhakede.

Umthombo Wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva